Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Kansainvälinen

Euroopan patenttivirasto

Sisällön tuottaja:
Kansainvälinen

Euroopan patenttivirasto (EPO) tarjoaa keksijöille yhdenmukaisen hakemusmenettelyn, jonka avulla he voivat hakea patenttisuojaa jopa 40:ssä Euroopan maassa. Hallintoneuvoston valvonnassa toimiva patenttivirasto on Euroopan patenttijärjestön täytäntöönpanoelin.

Euroopan patenttiviraston ECLI-koordinaattorina toimii viraston Julkaisuosasto.

Postiosoite

Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Katuosoite

Rennweg 12
1030 Vienna
Austria

Maakoodi

Euroopan patenttiviraston ns. maakoodi, jota käytetään ECLI-tunnuksen toisessa osassa, on: [EP].

ECLI-tunnuksen luominen

ECLI-tunnuksen osien avulla yksilöidään Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien päätökset:

 • ECLI-lyhenne
 • maakoodi: EP
 • tuomioistuinkoodi: BA (BA = Euroopan patenttiviraston valituslautakunnat)
 • päätöksen antamisvuosi (muodossa VVVV)
 • järjestysluku, joka osoittaa:

  päätöksen asianumeron (asian alkuperäinen numero ilman kenoviivaa). Käsittää 7 merkkiä --> 1 kirjain (päätöksen tyyppi) + 4 numeroa (päätöksen järjestysnumero) + 2 numeroa (arkistointivuoden kaksi viimeistä numeroa).

  EPO:n päätöstyyppien koodit:
  • D: kurinpitolautakunta
  • G: valituslautakunta, laajennettu kokoonpano
  • J:  oikeudellinen valituslautakunta
  • T: tekniset valituslautakunnat
  • W: protestiasioita koskevat päätökset
  • R: uudelleentarkasteluhakemuksia koskevat päätökset

piste

päätöksen päivämäärä (muodossa VVVVKKPP)

Esimerkki:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Euroopan patenttivirasto

BA = Euroopan patenttiviraston valituslautakunnat

2002 – päätöksen antamisvuosi (esimerkki)

D000300 = D0003/00 (päätöksen asianumero)

20020503 = 2002.05.03 (päätöksen antamispäivä)

ECLI-tunnuksen käyttö

ECLI-tunnuksen avulla yksilöidään Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien päätökset.

ECLI-tunnuksen avulla voi tehdä hakuja Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien päätöstietokannassa (ks. linkki jäljempänä).

Linkit

EPO:n valituslautakuntien päätöstietokanta

Valituslautakuntien päätöksistä muodostuva oikeuskäytäntö

Eurooppapatenttirekisteri

Päivitetty viimeksi: 20/05/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.