Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Kansallinen ECLI-koordinaattori on oikeus- ja tasa-arvoasioiden ministeriö (Department of Justice and Equality).

Maakoodi

Irlannin maakoodi on [IE].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

Eurooppalaista oikeuskäytäntötunnusta (European Case Law Identifier, ECLI) ei ole mahdollista ottaa käyttöön nykyisten yleisön saatavilla olevien tietojen pohjalta. ECLI-tunnuksen lopullista muotoa pohditaan vielä.

Päivitetty viimeksi: 13/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.