Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Kansallista ECLI-koordinaattoria ei ole vielä nimetty. Toistaiseksi koordinoinnista huolehtii tietoteknisistä järjestelmistä vastaava oikeusministeriön osasto.

Maakoodi

Italian maatunnus on [IT].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

Ehdotusta kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönottoa varten laaditaan parhaillaan käynnissä olevien kokeiluhankkeiden yhteydessä. Ehdotuksessa on säännöt oikeuskäytäntöön kuuluvien asiakirjojen järjestysnumeron määrittämiseksi ECLI-standardin mukaisesti, käytettävissä olevan metadatan pohjalta, jotta voidaan taata asiakirjojen yksilöitävyys.

Päivitetty viimeksi: 13/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.