Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Kansallinen ECLI-koordinaattori on tuomioistuinten hallintovirasto (Tiesu administrācija).

Sähköposti: pasts@ta.gov.lv

Maatunnus

Latvian maatunnus on [LV]

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

Latviassa ECLI-tunnus otettiin käyttöön syyskuussa 2017. ECLI-tunnus annetaan kaikille oikeudelliseen tietokantaan tallennettaville tuomioistuinten päätöksille, päätöslauselmia ja tutkintatuomareiden päätöksiä lukuun ottamatta. Julkisesti saatavilla olevat ratkaisut julkaistaan verkossa osoitteessa https://www.elieta.lv/web/.

Latvian ECLI-tunnuksen rakenne

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, jossa osilla on seuraava merkitys:

ECLI – eurooppalaisen oikeuskäytäntötunnuksen lyhenne;

LV – maatunnus: Latvian tasavallan kansainvälinen tunnus;

AAAAAAA – tuomioistuimen koodi;

BBBB – päätöksen antamisvuosi;

CCDD.E12345678.90 – päätöksen järjestysnumero, joka muodostuu seuraavasti:

CC – päätöksen antamiskuukausi kahdella numerolla;

DD – päätöksen antamispäivä kahdella numerolla;

E12345678 – asian numero, tai jos sitä ei ole, arkistointitunnus tai hakemuksen numero;

90 – päätöksen järjestysnumero kyseisessä asiassa, tai jos asianumeroa ei ole, hakemuksen käsittelyssä;

FF – päätöstyyppi: RS (valmisteluistunto – rīcības sēde), L (päätös – lēmums), S (tuomio – spriedums), BL (oikeudenkäyntimenettelyä koskeva päätös – blakuslēmums).

Esimerkiksi: Päätös ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (ECLI – Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus, LV – Latvian tasavallan kansainvälinen maakoodi, RAT – Riian aluetuomioistuin (Rīgas apgabaltiesa), 2016 – päätöksen antamisvuosi, 1201 – päätöksen antamispäivä (1. joulukuuta), C28087609 – asian numero edellä esitetyn mukaisesti; 1 – päätöksen järjestysnumero, S – päätöstyyppi: tuomio).

Latvian tuomioistuinkoodit

Tuomioistuinkoodi

Nimi

AT

Korkein oikeus (Augstākā Tiesa)

KUAT

Kuurinmaan aluetuomioistuin (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Latgalen aluetuomioistuin (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Riian aluetuomioistuin (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Vidzemen aluetuomioistuin (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Zemgalen aluetuomioistuin (Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Alueellinen hallintotuomioistuin (Administratīvā rajona tiesa), Jelgavan oikeustalo (Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Alueellinen hallintotuomioistuin (Administratīvā rajona tiesa), Liepājan oikeustalo (Liepājas tiesu nams)

ADRJRTN

Alueellinen hallintotuomioistuin (Administratīvā rajona tiesa), Rēzeknen oikeustalo (Rēzeknes tiesu nams)

ADRJRIT

Alueellinen hallintotuomioistuin (Administratīvā rajona tiesa), Riian oikeustalo (Rīgas tiesu nams)

ADRJVTN

Alueellinen hallintotuomioistuin(Administratīvā rajona tiesa), Valmieran oikeustalo (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Aizkrauklen alioikeus (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Alūksnen alioikeus (Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Bauskan alioikeus (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Cēsisin alioikeus (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Daugavpilsin alioikeus (Daugavpils tiesa)

DORT

Dobelen alioikeus (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Gulbenen alioikeus (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Jelgavan alioikeus (Jelgavas tiesa)

JERT

Jēkabpilsin alioikeus (Jēkabpils rajona tiesa)

KURT

Kuldīgan alioikeus (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Liepājan alioikeus (Liepājas tiesa)

LIRT

Limbažin alioikeus (Limbažu rajona tiesa)

MART

Madonan alioikeus (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Ogren alioikeus (Ogres rajona tiesa)

REZT

Rēzeknen alioikeus (Rēzeknes tiesa)

RPT

Riian alioikeus (Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Riian kaupungin Latgalen piirin alioikeus (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Riian kaupungin Vidzemen piirin alioikeus (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Riian kaupungin pohjoisen piirin alioikeus (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Riian alueen alioikeus (Rīgas rajona tiesa)

SART

Saldusin alioikeus (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Siguldan alioikeus (Siguldas tiesa)

TART

Talsin alioikeus (Talsu rajona tiesa)

TURT

Tukumsin alioikeus (Tukuma rajona tiesa)

VART

Valkan alioikeus (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Valmieran alioikeus (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Ventspilsin alioikeus (Ventspils tiesa)

ELT Taloustuomioistuin (Ekonomisko Lietu Tiesas)
Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.