Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Kansallinen ECLI-koordinaattori on kansallinen tuomioistuinlaitos:
Nacionalinė teismų administracija, L.Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, Lietuva
Puhelin: +370 5 266 29 81. S-posti: info@teismai.lt

Maakoodi

Liettuan maakoodi on [LT].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

ECLI-tunnus ei ole vielä käytössä Liettuassa.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.