Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

Luxemburg selvittää parhaillaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (European Case Law Identifier – ECLI).

Päivitetty viimeksi: 20/12/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.