Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Kansallinen ECLI-koordinaattori on Maltan tuomioistuinlaitos (s-posti: courts.csa@courtservices.mt).

Maakoodi

Maltan maakoodi on [MT].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

Maltan ECLI-tunnusta (European Case Law Identifier, eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus) ei voida muodostaa yleisön saatavilla olevista tuomioistuinten ratkaisujen tunnistetiedoista. Tunnus luodaan automaattisesti, kun ratkaisu tallennetaan tuomioistuinlaitoksen tietojärjestelmään.

Päivitetty viimeksi: 13/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.