Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Kansallisena ECLI-koordinaattorina toimii oikeusneuvosto (Raad voor de rechtspraak). Koordinaattoriin voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kennissystemen@rechtspraak.nl.

Maakoodi

Alankomaiden maakoodi on [NL]

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

ECLI-tunnus otettiin Alankomaissa käyttöön 28.6.2013. ECLI-tunnus voidaan antaa

 • kaikille tuomioistuinlaitoksen (De Rechtspraak) verkkosivuilla julkaistaville tuomioistuinten päätöksille
 • kaikille valtionhallinnon verkkosivuilla (kurinpitoasioiden yhteisellä verkkosivulla) julkaistaville kurinpidollisille päätöksille
 • kaikille tuomioistuinten päätöksille, joita ei julkaista edellä mainituilla verkkosivuilla mutta jotka julkaistaan lehdissä tai tietokannoissa tai kaupallisesti avoimesti saatavilla olevina julkaisuina. Lehtien toimitukset ja tietokantojen hallinnoijat, jotka haluavat rekisteröidä saamansa päätökset, voivat tehdä sen sähköpostitse edellä mainittua osoitetta käyttäen.
 • kaikille tuomioistuinlaitoksen sisäisiin tietokantoihin tallennetuille tuomioistuinten päätöksille.

Riippumatta siitä, onko päätökset julkaistu edellä mainituilla verkkosivustoilla, kaikki Alankomaiden ECLI-tunnukset löytyvät tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta. Ne sisältävät ainakin päätöksen antaneen tuomioistuimen nimen, päätöksen antamispäivän ja asian numeron.

Lisäksi ilmoitetaan päätösten julkaisunumerot lehdissä tai tietokannoissa, jos ne ovat tiedossa. Alankomaiden ECLI-tunnukset muodostetaan seuraavasti:

 • ’ECLI’
 • maakoodi ’NL’
 • tuomioistuimen koodi, ks. kohta ’Gerechtscode’;
 • päätöksen antamisvuosi
 • järjestysnumero. Tässä on kaksi vaihtoehtoa:
  • Lähes kaikki ennen 28.6.2013 Alankomaissa julkaistut päätökset ovat saaneet kansallisen oikeuskäytäntönumeron ’LJN’ (Landelijk Jurisprudentie Nummer). LJN koostuu aina kahdesta kirjaimesta ja neljästä numerosta, esim. ’AB1234’. Johdonmukaisuuden vuoksi LJN on otettu ECLI-tunnuksen viidenneksi osaksi.
  • LJN-numeroita ei ole annettu enää 28.6.2013 jälkeen. Kaikilla sen jälkeen annetuilla ECLI-koodin saaneilla päätöksillä on kasvava sarjanumero, joka koostuu ainoastaan numeroista. Näiden joukossa voi olla myös päätöksiä, jotka on annettu ennen 28.6.2013.

Tärkeimmät tuomioistuinkoodit

Alankomaissa on runsaasti erilaisia tuomioistuimia. Alankomaiden tärkeimpien tuomioistuinten koodit ovat seuraavassa taulukossa.

Korkeimmat oikeudet

HR

Hoge Raad (korkein oikeus)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (korkeimman oikeuden syyttäjänvirasto)

RVS

Raad van State (korkein hallinto-oikeus)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (virkamies- ja sosiaaliturva-asioiden ylioikeus)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (elinkeinoelämän muutoksenhakulautakunta)

Muutoksenhakutuomioistuimet

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Amsterdamin ylioikeus)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Arnhem-Leeuwardenin ylioikeus)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag (Haagin ylioikeus)

GHSHE

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (’s-Hertogenboschin ylioikeus)

Alioikeudet

RBAMS

Rechtbank Amsterdam (Amsterdamin alioikeus)

RBDHA

Rechtbank Den Haag (Haagin alioikeus)

RBGEL

Rechtbank Gelderland (Gelderlandin alioikeus)

RBLIM

Rechtbank Limburg (Limburgin alioikeus)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland (Keski-Alankomaiden alioikeus)

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland (Pohjois-Hollandin alioikeus)

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland (Pohjois-Alankomaiden alioikeus)

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant (Itä-Brabantin alioikeus)

RBOVE

Rechtbank Overijssel (Overijsselin alioikeus)

RBROT

Rechtbank Rotterdam (Rotterdamin alioikeus)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Zeelandin ja Länsi-Brabantin alioikeus)

Kaikki tuomioistuinkoodit

Tällä verkkosivulla on täydellinen luettelo Alankomaiden kaikista tuomioistuinkoodeista aakkosjärjestyksessä. Lakkautettujen tuomioistuinten kohdalla on merkintä ’opgeheven’ (lakkautettu).

Päivitetty viimeksi: 08/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.