Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Kansallinen ECLI-koordinaattori

osoite: Rua Duque de Palmela, n.º 23, 1250–097 Lisboa – Portugal

Puhelin: +351 213 220 020
Faksi: +351 213 474 918

Sähköposti: csm@csm.org.pt
Verkkosivut: https://www.csm.org.pt/

Maakoodi

Portugalin maakoodi on [PT].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

Portugali otti ECLI-tunnuksen käyttöön marraskuussa 2018, osana Euroopan unionin osittain rahoittamaa projektia, joka liittyi oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston (JUST) oikeusalan ohjelmaan 2014–2020. Hanke toteutettiin korkeimman tuomarineuvoston ja varain- ja omaisuudenhoidosta vastaavan laitoksen yhteisellä aloitteella.

ECLI-tunnus kattaa tällä hetkellä ylemmän oikeusasteen tuomioistuimien päätökset:

 • Korkein oikeus
 • Coimbran ylioikeus (Tribunal da Relação de Coimbra)
 • Évoran ylioikeus (Tribunal da Relação de Évora)
 • Guimarãesin ylioikeus (Tribunal da Relação de Guimarães).
 • Lissabonin ylioikeus (Tribunal da Relação de Lisboa)
 • Porton ylioikeus (Tribunal da Relação do Porto)

Uusi kansallinen oikeuskäytäntöhakukone ECLI-tunnuksilla on saatavilla verkkosivustolla https://jurisprudencia.csm.org.pt/.

Portugalissa ECLI-tunnus muodostetaan seuraavasti:

 • «ECLI»;
 • maakoodi: «PT»
 • tuomioistuinkoodi: «STJ», «TRL», «TRP», «TRC», «TRE» tai «TRG» (ECLI-tunnuksella voi tällä hetkellä hakea korkeimman oikeuden sekä Lissabonin, Porton, Coimbran, Évoran ja Guimarãesin ylioikeuksien tekemiä päätöksiä);
 • Päätöksen tekovuosi;
 • Sarjanumero, joka Portugalin tapauksessa perustuu asian viitenumeroon. (Siihen saatetaan joskus lisätä tunnistemerkit, joita käytetään asioiden jakoon ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa.)

Eri osat erotetaan toisistaan kaksoispisteellä.

Esimerkki portugalilaisesta ECLI-tunnuksesta:

Tunniste ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 vastaa Portugalissa (PT) Coimbran ylioikeuden (TRC) vuonna 2017 antamaa tuomiota asiassa 198/15.3GCACB.

Päivitetty viimeksi: 18/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.