Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Kansallinen ECLI-koordinaattori on dti@just.ro

Maakoodi

Romanian maakoodi on [RO]

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

ECLI otettiin käyttöön Romanian tuomioistuimissa vuoden 2015 lopussa.

ECLI-tunnus annetaan automaattisesti sähköisen asianhallintajärjestelmän (ECRIS) kautta tuomioistuinten (korkein oikeus, muutoksenhakutuomioistuimet, alioikeudet ja alueelliset tuomioistuimet) vuodesta 2007 alkaen antamille tuomioille. Joulukuun 15. päivän 2015 jälkeen ECLI-tunnus on annettu myös paperimuodossa julkaistuille tuomioistuinten päätöksille.

Tällä hetkellä ei ole olemassa kansallisen oikeuskäytännön sähköistä tietokantaa, joka olisi yhdistetty Euroopan oikeusportaalin ECLI-hakukoneeseen. Parhaillaan kuitenkin kehitetään ROLII-tietokantaa, jossa kaikki Romanian tuomioistuinten vuodesta 2010 antamat tuomiot on haettu ECRIS-järjestelmästä ja julkaistu anonymisoidussa muodossa.

Romaniassa ECLI-tunnus koostuu seuraavasti:

  • ECLI
  • maakoodi RO
  • tuomioistuimen koodi – luettelo tarkasteltavissa täällä  PDF (256 Kb) RO
  • tuomion antamisvuosi
  • järjestysnumero, joka koostuu ECRIS-järjestelmässä olevan vastaavan sähköisen rekisterin sisäisestä numerosta (tuomioistuintasolla yksilöllinen) ja tuomioistuimen päätösrekisterissä annetusta päätöksen numerosta (rekisterin tasolla yksilöllinen).

Esimerkki:

Bukarestin sektorin 4 alueellisen oikeuden antama ECLI-tunnus voi olla seuraava: ECLI: RO: JDS4B: 2017: 001.004053, jossa ”JDS4B” on tuomioistuimen tunnus, ”2017” on tuomion antamisvuosi, ”001” on vastaavan sähköisen rekisterin sisäinen numero ECRIS-järjestelmässä ja ”004053” on päätöksen numero.

Päivitetty viimeksi: 07/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.