Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Kansallinen ECLI-koordinaattori on tuomioistuinlaitoksen tietojärjestelmistä ja projektihallinnosta vastaava Slovakian tasavallan oikeusministeriön osasto. S-posti: ecli@justice.sk

Maakoodi

Slovakian maakoodi on [SK].

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

ECLI-tunnus luodaan samalla kun tuomio annetaan. ECLI-numero on vain 25. heinäkuuta 2011 jälkeen annetuilla tuomioilla.  Jos tuomio on annettu ennen tätä päivämäärää, mutta siihen on haettu muutosta sen jälkeen, muutoksenhakutuomiolle ja muille samaa asiaa koskeville tuomioille annetaan ECLI-tunnus.

Esimerkki Slovakian ECLI-tunnuksesta:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = tuomioistuimen lyhenne

2011 = vuosi

0123456789 = IČS (asian tunnusnumero)

123 = asiassa annetun tuomion järjestysnumero

Päivitetty viimeksi: 27/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.