Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Slovenian kansallinen ECLI-koordinaattori on

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenian tasavallan korkein oikeus)

Evidenčni oddelek (Kirjaamo)

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Slovenia

Sähköposti: ecli.vsrs@sodisce.si

Yhteyshenkilö: Gregor Strojin

Maakoodi

Slovenian maakoodi on [SI]

ECLI-tunnuksen luominen

Slovenia on ottanut eurooppalaisen oikeuskäytäntötunnuksen (European Case Law Identifier, ECLI) käyttöön 1. lokakuuta 2011 kaikissa asiakirjoissa, jotka on julkaistu sen oikeuskäytäntötietokannoissa. Myös kaikki uudet asiakirjat, jotka näissä tietokannoissa julkaistaan, saavat ECLI-tunnuksen. ECLI-tunnus sisällytetään lähitulevaisuudessa myös kaikkiin uusiin tuomioihin.

ECLI-tunnukset luodaan olemassa olevien tietojen perusteella automaattisesti.

ECLI-tunnuksesta on tiedotettu kaikille tiedossa oleville kaupallisille oikeuskäytäntöasiakirjojen julkaisijoille. Suurin osa niistä on jo merkinnyt asiakirjat ECLI-tunnuksella.

Tuomioistuinkoodit:

VSRS: Slovenian tasavallan korkein oikeus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Slovenian tasavallan perustuslakituomioistuin (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Celjen ylempi tuomioistuin (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Koperin ylempi tuomioistuin (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Ljubljanan ylempi tuomioistuin (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Mariborin ylempi tuomioistuin (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Slovenian tasavallan hallinto-oikeus (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Ylempi työ- ja sosiaalituomioistuin (Višje delovno in socialno sodišče)

Huom. Tuomioistuinkoodit muodostuvat neljästä kirjaimesta. Luettelossa ovat vain ECLI-järjestelmään osallistuvat muutoksenhakutuomioistuimet, korkein oikeus ja perustuslakituomioistuin, joiden päätökset julkaistaan kansallisissa oikeuskäytäntötietokannoissa. Muut tuomioistuimet ja laitokset lisätään myöhemmin.

Päätöksen tekovuosi:

Vuosi, jona päätös on annettu (muodossa YYYY).

Tunnus:

ECLI-tunnuksen muodostamisessa käytetään perustana asianomaisen tuomioistuimen tavallista tunnusta (tietokenttä: Odločba (= päätös)), esim. II Ips 123/2005.

Muita sanoja (esim. Sodba, Sklep ym.), joita voi olla Odločba-kentässä, ei pidetä tavallisen tunnuksen osana, ja ne on jätettävä pois, kun ECLI-tunnus muodostetaan.

Tunnuksen osana oleva vuosiluku otetaan myös uuteen ECLI-tunnukseen.

Tunnuksen ajatusviivat, vinoviivat ja välilyönnit korvataan ECLI-muodossa pisteellä (esim. II Ips 123/2005 muuttuu muotoon II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 muuttuu muotoon I.K.123456.2010 jne.).

Yleisiin ECLI-tunnuksen muodostamissääntöihin sovelletaan seuraavassa esitettyjä poikkeuksia.

Erityistapaukset:

A: Jos yhdistetyllä päätöksellä on useampi kuin yksi tavallinen tunnus, ECLI:n muodostamiseen käytetään ainoastaan ensimmäistä niistä. Tällaisissa tapauksissa ECLI-tunnuksen perään lisätään ”.A”. Päätöksen muut tavalliset tunnukset voidaan löytää asiakirjan metadatan avulla.

Esimerkki:
Sodba II Ips 49/2008 in II Ips 28/2011

on ECLI-muodossa:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A

 

B: Jos useilla samankaltaisilla päätöksillä on kullakin oma tavallinen tunnus, oikeuskäytäntötietokantaan on otettu päätöksistä vain yksi. ECLI-tunnuksen luomiseen käytetään yhtä tunnusta, ja muiden kohdalla on asiakirjan metadatassa samankaltaisuudesta maininta. Muiden päätösten tavallisista tunnuksista luodaan ECLI-tunnukset, joiden mainitaan tietokannassa liittyvän samankaltaisiin päätöksiin.

Esimerkki:
Sodba VIII Ips 432/2009, enako kot VIII Ips 50/2009 in VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

on ECLI-muodossa:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

samankaltainen kuin:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Haut millä tahansa näistä ECLI-tunnuksista ohjautuvat samaan asiakirjaan.

 

C: Aikaisemmin on voinut käydä niin, että samassa tuomioistuimessa on annettu eri päätöksille sama tavallinen tunnus, koska tuomioistuimella on ollut erillisiä osastoja eikä niillä ole ollut keskitettyä asioiden hallintajärjestelmää (esim. UPRS). Näissä tapauksissa asianomainen osasto mainitaan asiakirjan metadatassa. ECLI-tunnuksen perään lisätään ”.kirjain”, josta käy ilmi, mikä osasto on kyseessä. Kirjaintunnukset ovat seuraavat:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M

 

D: Joillakin korkeimman oikeuden SOVS-tietokannassa olevilla rikosasioita koskevilla asiakirjoilla on Odločba-kentässä kaksi kansallista tunnusta. Ensimmäinen on järjestysluku (muodossa –NN), ja toinen on esitetty sulkeissa. Tämä johtuu siitä, että ennen tietokonepohjaiseen rikosasioiden hallintajärjestelmään siirtymistä käytössä on kaksi rekisteröintinumeroa.

Näissä tapauksissa ECLI-tunnuksen luomiseen käytetään vain ensimmäistä tunnusta, johon lisätään vuosiluvun perään asian järjestysnumero. Suluissa oleva toinen tunnus jätetään huomiotta, eikä sitä käytetä ECLI-tunnuksen muodostamiseen.

Esimerkki:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

on ECLI-muodossa:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

E: Joissakin tapauksissa useammissa saman tuomioistuimen asiakirjoissa, esimerkiksi ennakkoratkaisussa ja lainvoimaisessa tuomiossa, käytetään samaa tavallista tunnusta. Tällaisissa tapauksissa ECLI-tunnuksen luomista varten lisätään numero. Ensimmäiseen päätökseen (antamispäivän perusteella) ei lisätä mitään. Seuraavaan lisätään ”.1”, sitä seuraavaan ”.2” jne. Lisäykset tehdään automaattisesti asiakirjan antopäivän perusteella.

Esimerkki:
Sklep G 6/2011 (esiintyy useissa asiakirjoissa)

on ECLI-muodossa:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

jne.

Linkkejä

Slovenian korkein oikeus

Slovenian perustuslakituomioistuin

Oikeuskäytäntö

Oikeuskäytäntö (käyttö Slovenian korkeimman oikeuden luvalla)

Slovenian perustuslakituomioistuimen oikeuskäytäntö

Päivitetty viimeksi: 01/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.