Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

Kansallinen ECLI-koordinaattori

Kansallinen ECLI-koordinaattori on oikeudellisten asiakirjojen dokumentaatiokeskus CENDOJ (CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL), joka on Espanjan yleisen oikeusneuvoston (GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA) tekninen elin: cendoj.ecli@cgpj.es.

Maakoodi

Espanjan maakoodi on [ES]

Kansallisen ECLI-tunnuksen käyttöönotto

Espanja otti ECLI-tunnuksen käyttöön marraskuussa 2012.

Se oli mahdollista, koska Espanjan oikeuskäytäntöön sovellettiin kansallista ROJ-tunnusta jo silloin, kun ECLI-hanke aloitettiin 27. lokakuuta 2011. ROJ-lyhenne viittaa virallisen oikeuskäytännön arkiston nimeen Repositorio Oficial de Jurisprudencia. ROJ-tunnusta käytetään Espanjan kaikkien tuomioistuinten – ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimista korkeimpaan oikeuteen – antamissa tuomioissa.

Kaikki kansalaiset voivat vapaasti tutustua Espanjan tuomioistuinten ratkaisuihin oikeuslaitoksen sivustolla http://www.poderjudicial.es/. Siellä on yhteensä 5 600 000 ratkaisua, ja niiden määrä kasvaa vuosittain. Ratkaisut ovat lisäksi tuomarien, syyttäjien ja oikeudenkäyntiavustajien käytettävissä sisällöltään laajemmassa, mutta käyttöoikeuksiltaan rajoitetussa ympäristössä, jossa on hyperlinkkejä perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitucional) ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sekä kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön ja oikeuskirjallisuuteen sivustolla http://www.poderjudicial.es/.

Tällä hetkellä käytössä ovat kansallinen ROJ-tunnus eli Cendoj'n tunnus, koska se on Espanjan oikeuskäytännön julkaisemisesta vastaava virallinen elin, ja ECLI-tunnus Euroopan tasolla. Näin ollen vuodesta 2014 Euroopan oikeusportaalissa on 2 500 000 tuomiota, jotka ovat peräisin korkeimmalta oikeudelta (Tribunal Supremo), valtakunnalliselta ylioikeudelta (Audiencia Nacional), itsehallintoalueiden ylioikeuksilta (Tribunales Superiores de Justicia) ja maakunnallisilta ylioikeuksilta (Audiencias Provinciales), sekä valikoima ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (Primera Instancia) tuomioita, jotka ovat oikeudellisesti kiinnostavia tai joilla on sosiaalisia vaikutuksia. Tuomioiden määrä kasvaa päivittäin, kun niitä ladataan järjestelmään. Espanja ottanut ECLI-tunnuksen onnistuneesti käyttöön ja osallistuu nykyisin BO-ECLI-hankkeeseen.

Espanjan ECLI-tunnus muodostuu seuraavista osista:

  • ECLI
  • maakoodi: ES
  • tuomioistuimen koodi: kirjainlyhenne, joka osoittaa, mikä tuomioistuin on antanut päätöksen, ks. kohta ”Tuomioistuinten ECLI-koodit”
  • tuomion antamisvuosi
  • järjestysluku, joka vastaa Espanjassa kansallisen ROJ-tunnuksen mukaista järjestysnumeroa, ja heti kun tuomio on saanut ROJ-tunnuksen, sille voidaan automaattisesti antaa myös ECLI-tunnus
  • lisäksi jos on kyse määräyksistä (Auto), tunnuksen loppuun merkitään kirjain A.

ESIMERKKEJÄ:

ROJ on kansallinen oikeuskäytäntötunnus:

1) *Valtakunnallisen ylioikeuden (Audiencia Nacional) 30.5.2014 antama tuomio, rikosasioita käsittelevä jaosto, ROJ: SAN 2389/2014

* vastaava ECLI-tunnus on:

ECLI:ES:AN:2014:2389

2) *Itsehallintoalueen tuomioistuimen (Tribunal Superior de Justicia) 15.4.2011 antama tuomio, Burgosin riita-asioita käsittelevä jaosto, Kastilia ja Leónin itsehallintoalue, ROJ: STSJ CL 782/2011

* vastaava ECLI-tunnus on:

ECLI:ES:TSJCL:2011:782

3) *Valtakunnallisen ylioikeuden (Audiencia Nacional) rikosasioita käsittelevän jaoston 29.10.2015 antama määräys (Auto), ROJ: ANN 199/2015

* vastaava ECLI-tunnus on:

ECLI:ES:AN:2015:199A

Tuomioistuinten ECLI-koodit

Espanjassa tuomioistuimen ECLI-koodi muodostuu tuomion antaneen tuomioistuimen kirjainlyhenteestä, ja samaa koodia käytetään tuomion kansallisessa ROJ-tunnuksessa.

KIRJAINLYHENNE

NIMI

---------------------

---------------------------------------------------------------

TS

Tribunal Supremo (korkein oikeus)

AN

Audiencia Nacional (valtakunnallinen ylioikeus)

TSJAND

Tribunal Superior de Justicia Andalucía (Andalusian itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJAR

Tribunal Superior de Justicia Aragón (Aragonian itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJAS

Tribunal Superior de Justicia Asturias (Asturiasin itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJBAL

Tribunal Superior de Justicia Baleares (Baleaarien itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJICAN

Tribunal Superior de Justicia Canarias (Kanariansaarten autonomisen erillisalueen tuomioistuin)

TSJCANT

Tribunal Superior de Justicia Cantabria (Kantabrian itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJCL

Tribunal Superior de Justicia Castilla y León (Kastilia ja Leónin itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJ CLM

Tribunal Superior de Justicia Castilla la Mancha (Kastilia-La Manchan itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJCAT

Tribunal Superior de Justicia Cataluña (Katalonian itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJCV

Tribunal Superior de Justicia Valenciana (Valencian itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJEXT

Tribunal Superior de Justicia Extremadura (Extremaduran itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJGAL

Tribunal Superior de Justicia Galicia (Galician itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJLR

Tribunal Superior de Justicia La Rioja (La Riojan itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJMAD

Tribunal Superior de Justicia Madrid (Madridin itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJMU

Tribunal Superior de Justicia Murcia (Murcian itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJNAV

Tribunal Superior de Justicia Navarra (Navarran itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJPV

Tribunal Superior de Justicia País Vasco (Baskimaan itsehallintoalueen tuomioistuin)

TSJCE

Tribunal Superior de Justicia Ceuta (Ceutan autonomisen erillisalueen tuomioistuin)

TSJML

Tribunal Superior de Justicia Melilla (Melillan autonomisen erillisalueen tuomioistuin)

APVI

Audiencia Provincial Álava (Álavan maakunnallinen ylioikeus)

APAB

Audiencia Provincial Albacete (Albaceten maakunnallinen ylioikeus)

APA

Audiencia Provincial Alicante (Alicanten maakunnallinen ylioikeus)

APAL

Audiencia Provincial Almería (Almerían maakunnallinen ylioikeus)

APAV

Audiencia Provincial Ávila (Ávilan maakunnallinen ylioikeus)

APBA

Audiencia Provincial Badajoz (Badajozin maakunnallinen ylioikeus)

APIB

Audiencia Provincial Baleares (Baleaarien maakunnallinen ylioikeus)

APB

Audiencia Provincial Barcelona (Barcelonan maakunnallinen ylioikeus)

APBU

Audiencia Provincial Burgos (Burgosin maakunnallinen ylioikeus)

APCC

Audiencia Provincial Cáceres (Cáceresin maakunnallinen ylioikeus)

APCA

Audiencia Provincial Cádiz (Cádizin maakunnallinen ylioikeus)

APCS

Audiencia Provincial Castellón (Castellónin maakunnallinen ylioikeus)

APCR

Audiencia Provincial Ciudad Real (Ciudad Realin maakunnallinen ylioikeus)

APCO

Audiencia Provincial Córdoba (Córdoban maakunnallinen ylioikeus)

APC

Audiencia Provincial Coruña (Coruñan maakunnallinen ylioikeus)

APCU

Audiencia Provincial Cuenca (Cuencan maakunnallinen ylioikeus)

APGI

Audiencia Provincial Girona (Gironan maakunnallinen ylioikeus)

APGR

Audiencia Provincial Granada (Granadan maakunnallinen ylioikeus)

APGU

Audiencia Provincial Guadalajara (Guadalajaran maakunnallinen ylioikeus)

APSS

Audiencia Provincial Guipúzcoa (Guipúzcoan maakunnallinen ylioikeus)

APH

Audiencia Provincial Huelva (Huelvan maakunnallinen ylioikeus)

APHU

Audiencia Provincial Huesca (Huescan maakunnallinen ylioikeus)

APJ

Audiencia Provincial Jaén (Jaénin maakunnallinen ylioikeus)

APLE

Audiencia Provincial León (Leónin maakunnallinen ylioikeus)

APL

Audiencia Provincial Lleida (Lleidan maakunnallinen ylioikeus)

APLO

Audiencia Provincial La Rioja (La Riojan maakunnallinen ylioikeus)

APLU

Audiencia Provincial Lugo (Lugon maakunnallinen ylioikeus)

APM

Audiencia Provincial Madrid (Madridin maakunnallinen ylioikeus)

APMA

Audiencia Provincial Málaga (Málagan maakunnallinen ylioikeus)

APMU

Audiencia Provincial Murcia (Murcian maakunnallinen ylioikeus)

APNA

Audiencia Provincial Navarra (Navarran maakunnallinen ylioikeus)

APOU

Audiencia Provincial Ourense (Ourensen maakunnallinen ylioikeus)

APO

Audiencia Provincial Asturias (Asturiasin maakunnallinen ylioikeus)

APP

Audiencia Provincial Palencia (Palencian maakunnallinen ylioikeus)

APGC

Audiencia Provincial Las Palmas (Las Palmasin maakunnallinen ylioikeus)

APPO

Audiencia Provincial Pontevedra (Pontevedran maakunnallinen ylioikeus)

APSA

Audiencia Provincial Salamanca (Salamancan maakunnallinen ylioikeus)

APTF

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerifen maakunnallinen ylioikeus)

APS

Audiencia Provincial Cantabria (Cantabrian maakunnallinen ylioikeus)

APSG

Audiencia Provincial Segovia (Segovian maakunnallinen ylioikeus)

APSE

Audiencia Provincial Sevilla (Sevillan maakunnallinen ylioikeus)

APSO

Audiencia Provincial Soria (Sorian maakunnallinen ylioikeus)

APT

Audiencia Provincial Tarragona (Tarragonan maakunnallinen ylioikeus)

APTE

Audiencia Provincial Teruel (Teruelin maakunnallinen ylioikeus)

APTO

Audiencia Provincial Toledo (Toledon maakunnallinen ylioikeus)

APV

Audiencia Provincial Valencia (Valencian maakunnallinen ylioikeus)

APVA

Audiencia Provincial Valladolid (Valladolidin maakunnallinen ylioikeus)

APBI

Audiencia Provincial Vizcaya (Vizcayan maakunnallinen ylioikeus)

APZA

Audiencia Provincial Zamora (Zamoran maakunnallinen ylioikeus)

APZ

Audiencia Provincial Zaragoza (Zaragozan maakunnallinen ylioikeus)

APCE

Audiencia Provincial Ceuta (Ceutan erillisalueen ylioikeus)

APML

Audiencia Provincial Melilla (Melillan erillisalueen ylioikeus)

JPII

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja tutkintatuomioistuin)

JPI

Juzgado de Primera Instancia (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin)

JI

Juzgado de Instrucción (tutkintatuomioistuin)

JSO

Juzgado de lo Social (työtuomioistuin)

JCA

Juzgado de lo Contencioso Administrativo (hallintotuomioistuin)

JM

Juzgado de lo Mercantil (kauppatuomioistuin)

JVM

Juzgado de Violencia sobre la Mujer (naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevä tuomioistuin)

JP

Juzgado de lo Penal (rikostuomioistuin)

JVP

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (rangaistusten täytäntöönpanosta vastaava tuomioistuin)

JME

Juzgado de Menores (nuorisotuomioistuin)

JF

Juzgado de Familia (perhetuomioistuin)

Päivitetty viimeksi: 11/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.