Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Nacionalni koordinator za ECLI

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (Savezno ministarstvo za digitalizaciju i gospodarstvo)

Digitales und E-Government – Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Telefaks: (+43 1) 53109/204211

E-adresa: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Oznaka zemlje

Oznaka ECLI za Austriju: [AT]

Generiranje nacionalnog ECLI-ja

ECI se dodjeljuje kad se odluke sljedećih sudova i tijela objavljuju na internetu:

  • Ustavni sud (Verfassungsgerichtshof)
  • Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof) i drugi sudovi
  • Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht)
  • Savezni financijski sud (Bundesfinanzgericht)
  • Pokrajinski upravni sudovi (Landesverwaltungsgerichte)
  • Tijelo za zaštitu podataka (Datenschutzbehörde)
Posljednji put ažurirano: 08/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.