Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Nacionalni koordinator za ECLI

Bundeskanzleramt (Ured saveznog kancelara)

e-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Telefaks: (+43 1) 53109/204211

Adresa e-pošte: helmut.weichsel@bka.gv.at

Oznaka zemlje

Oznaka ECLI za Austriju: [AT]

Stvaranje nacionalne oznake ECLI

ECLI se dodjeljuje kad se odluke sljedećih sudova i tijela objavljuju na internetu:

  • Ustavni sud (Verfassungsgerichtshof)
  • Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof ) i drugi sudovi
  • Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht)
  • Savezni fiskalni sud (Bundesfinanzgericht)
  • Pokrajinski upravni sudovi (Landesverwaltungsgerichte)
  • Tijelo za zaštitu podataka (Datenschutzbehörde)
Posljednji put ažurirano: 16/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.