Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Nacionalni koordinator za ECLI

Središnje službe Savezne javne službe za pravosuđe (Poveznica se otvara u novom prozoru.SPF JusticePoveznica se otvara u novom prozoru.info@just.fgov.be) djeluju kao nacionalni koordinatori za Belgiju.

Oznaka zemlje

Oznaka ECLI za Belgiju: [BE]

Generiranje nacionalnog ECLI-ja

Indeksacija ECLI-ja pokrenuta je u listopadu 2017.
Sudska praksa:

  • Kasacijskog suda,
  • žalbenih sudova,
  • radnih sudova (Cour du travail/Aarbeidshof),
  • prvostupanjskih sudova,
  • trgovačkih sudova,
  • specijaliziranih sudova za radne sporove (Tribunal du travail/Arbeidsrechtbank),

upisana u Poveznica se otvara u novom prozoru.javnu bazu podataka belgijske sudske prakse JUPORTAL, dostupna je i putem tražilice ECLI.

Oznaka ECLI sastoji se od sljedećeg: ECLI:BE:[oznaka suda]:[godina odluke]:[serijski broj].

Redni broj sastoji se od dva dijela odvojena točkom:

  • oznake „vrsta odluke”:

ARR za presude/rješenja,
CONC za zaključke državnog ministarstva,
DEC za sudske odluke,
ORD za naloge,
AVIS za mišljenja,

  • serijskog broja.

Do sredine studenoga 2019. taj se serijski broj sastojao od datuma odluke u formatu GGGGMMDD (godina-mjesec-dan) nakon kojeg su slijedili točka i redni broj.

Od sredine studenoga 2019. serijski broj presuda i zaključaka Kasacijskog suda sadržava i informacije o vijeću pred kojim se vodio postupak. Format serijskog broja je GGGGMMDD (godina-mjesec-dan) nakon kojeg slijede točka, oznaka vijeća, još jedna točka i redni broj.

Potpuna oznaka ECLI odluke javnog tužiteljstva Kasacijskog suda za predmet u kojem je 6. svibnja 2010. donesena presuda: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Primjer potpune oznake ECLI presude Kasacijskog suda od 30. listopada 2020.: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Ako tražite odluku i već znate njezinu oznaku ECLI, možete pristupiti posebnoj stranici s pojedinostima odluke izravno s pomoću sljedećeg URL-a: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

Na primjer, detaljne stranice oznaka ECLI navedene su kao primjer na sljedećim adresama:

Poveznica se otvara u novom prozoru.https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Poveznica se otvara u novom prozoru.https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Oznaka suda

Belgija ima velik broj oznaka nadležnosti. Popis oznaka belgijskih sudova nalazi se u priloženoj tablici PDF (276 Kb) FR.

Belgijsko pravosuđe reorganizirano je 1. travnja 2014. U priloženoj tablici prikazani su nazivi sudova prije i nakon reforme od 1. travnja 2014.

Posljednji put ažurirano: 23/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.