Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je:

Vrhovno sudbeno vijeće (SJC)
Ul. Ekzarh Yosif 12,
Sofija 1000,
Bugarska

Internetska stranica: http://www.vss.justice.bgvss@vss.justice.bg

Oznaka zemlje

Oznaka zemlje za Bugarsku je: BG

Uspostava nacionalnog sustava za ECLI

Oznaka ECLI generira se za svaku sudsku odluku koja je objavljena na središnjem internetskom sučelju za sudsku praksu (https://legalacts.justice.bg/). Portal održava bugarski koordinator za ECLI, Vrhovno sudbeno vijeće. Sintaksa ECLI-ja navedena je u sedmom poglavlju Uredbe br. 4 od 16. ožujka 2017. o vođenju, pohrani i pristupu registru sudskih dokumenata.

Dijelovi ECLI-ja su:

kratica „ECLI”

oznaka zemlje „BG”

oznaka suda, koja se sastoji od dva dijela:

 • vrsta suda (2 velika slova):
  • „CC” označava Ustavni sud
  • „SC” označava Vrhovni kasacijski sud
  • „SA” označava Vrhovni upravni sud
  • „PA” označava Specijalizirani kazneni žalbeni sud
  • „PC” označava Specijalizirani kazneni sud
  • „MA” označava Vojni žalbeni sud
  • „MC” označava vojne sudove
  • „AP” označava žalbene sudove
  • „AD” označava upravne sudove
  • „DC” označava regionalne sudove
  • „RC” označava okružne sudove
 • brojčana oznaka suda (3 znamenke):
  • „000” je broj Ustavnog suda
  • „001” je broj Vrhovnog kasacijskog suda
  • „002” je broj Vrhovnog upravnog suda
  • Oznake svih ostalih sudova utvrđene su u Prilogu 9. Pravilniku o upravljanju sudovima[1]
 • Primjeri:
  • „CC000” je oznaka Ustavnog suda
  • „SC001” je oznaka Vrhovnog kasacijskog suda
  • „SA002” je oznaka Vrhovnog upravnog suda
  • „AP500” je oznaka Žalbenog suda u Plovdivu
  • „DC530” je oznaka Regionalnog suda u Plovdivu
  • „RC533” je oznaka Okružnog suda u Plovdivu.
 • U tablici 1. u nastavku navedene su oznake svih sudova koje se upotrebljavaju u trećem dijelu ECLI-ja.

Godina donošenja sudske odluke je u „GGGG” obliku

Broj sudske odluke sastoji se od četiri poddijela, a posljednji je od prva tri odvojen točkom.

 • 4 znamenke označavaju godinu predmeta
 • 2 znamenke označavaju vrstu predmeta. Ove oznake utvrđene su u članku 80. stavku 2. Pravilnika o upravljanju sudovima – vidjeti Tablicu 2. u nastavku
 • 5-znamenkasti broj predmeta za odgovarajuću godinu
 • 3-znamenkasti broj sudske odluke u konkretnom predmetu

Primjer ECLI-ja bugarske sudske odluke

ECLI:BG:DC530:2017:20160100630.001

BG = Bugarska

DC530 = Regionalni sud u Plovdivu

2017. = godina donošenja sudske odluke

20160100630.001 = prva odluka Regionalnog suda u Plovdivu u prvostupanjskom građanskom predmetu pod brojem 630 iz 2016.

Druge poveznice

https://legalacts.justice.bg/ – središnje internetsko sučelje za objavljivanje sudske prakse

http://www.vks.bg/ – internetske stranice Vrhovnog kasacijskog suda

http://www.sac.government.bg – internetske stranice Vrhovnog upravnog suda

______________________________

1 Sudske oznake „000”, „001” i „002” nisu uključene u Prilog br. 9 Pravilniku o upravljanju sudovima jer se pravilnik ne odnosi na upravljanje Ustavnim sudom, Vrhovnim kasacijskim sudom i Vrhovnim upravnim sudom.

Tablica 1. – oznake suda

Oznaka

Sud

CC000

Ustavni sud

SC001

Vrhovni kasacijski sud

SA002

Vrhovni upravni sud

AP100

Žalbeni sud u Sofiji

PA101

Specijalizirani kazneni žalbeni sud

PC105

Specijalizirani kazneni sud

DC110

Gradski sud u Sofiji

RC111

Okružni sud u Sofiji

DC120

Regionalni sud u Blagoevgradu

RC121

Okružni sud u Blagoevgradu

RC122

Okružni sud u Goce Delčevu

RC123

Okružni sud u Petriču

RC124

Okružni sud u Razlogu

RC125

Okružni sud u Sandanskom

DC130

Regionalni sud u Vidinu

RC131

Okružni sud u Belogradčiku

RC132

Okružni sud u Vidinu

RC133

Okružni sud u Kuli

DC140

Regionalni sud u Vraci

RC141

Okružni sud u Bjaloj Slatini

RC142

Okružni sud u Vraci

RC143

Okružni sud u Kneži

RC144

Okružni sud u Kozloduju

RC145

Okružni sud u Mezdri

RC146

Okružni sud u Orjahovu

DC150

Regionalni sud u Ćustendilu

RC151

Okružni sud u Dupnici

RC152

Okružni sud u Ćustendilu

DC160

Regionalni sud u Montani

RC161

Okružni sud u Berkovici

RC162

Okružni sud u Lomu

RC163

Okružni sud u Montani

DC170

Regionalni sud u Perniku

RC171

Okružni sud u Brezniku

RC172

Okružni sud u Perniku

RC173

Okružni sud u Radomiru

RC174

Okružni sud u Tranu

DC180

Regionalni sud u Sofiji

RC181

Okružni sud u Botevgradu

RC182

Okružni sud u Elin Pelinu

RC183

Okružni sud u Etropoleu

RC184

Okružni sud u Ihtimanu

RC185

Okružni sud u Kostinbrodu

RC186

Okružni sud u Pirdopu

RC187

Okružni sud u Samokovu

RC188

Okružni sud u Svogeu

RC189

Okružni sud u Slivnici

AP200

Žalbeni sud u Burgasu

DC210

Regionalni sud u Burgasu

RC211

Okružni sud u Ajtosu

RC212

Okružni sud u Burgasu

RC213

Okružni sud u Karnobatu

RC214

Okružni sud u Malko Tarnovu

RC215

Okružni sud u Nesebaru

RC216

Okružni sud u Pomoriju

RC217

Okružni sud u Sredecu

RC218

Okružni sud u Carevu

DC220

Regionalni sud u Slivenu

RC221

Okružni sud u Kotelu

RC222

Okružni sud u Novoj Zagori

RC223

Okružni sud u Slivenu

DC230

Regionalni sud u Jambolu

RC231

Okružni sud u Elhovu

RC232

Okružni sud u Topolovgradu

RC233

Okružni sud u Jambolu

AP300

Žalbeni sud u Varni

DC310

Regionalni sud u Varni

RC311

Okružni sud u Varni

RC312

Okružni sud u Devnji

RC313

Okružni sud u Provadiji

DC320

Regionalni sud u Dobriču

RC321

Okružni sud u Balčiku

RC322

Okružni sud u General Toševu

RC323

Okružni sud u Dobriču

RC324

Okružni sud u Kavarni

RC325

Okružni sud u Tervelu

DC330

Regionalni sud u Razgradu

RC331

Okružni sud u Isperihu

RC332

Okružni sud u Kubratu

RC333

Okružni sud u Razgradu

DC340

Regionalni sud u Silistri

RC341

Okružni sud u Dulovu

RC342

Okružni sud u Silistri

RC343

Okružni sud u Tutrakanu

DC350

Regionalni sud u Trgovištu

RC351

Okružni sud u Omurtagu

RC352

Okružni sud u Popovu

RC353

Okružni sud u Trgovištu

DC360

Regionalni sud u Šumenu

RC361

Okružni sud u Velikom Preslavu

RC362

Okružni sud u Novom Pazaru

RC363

Okružni sud u Šumenu

AP400

Žalbeni sud u Velikom Tarnovu

DC410

Regionalni sud u Velikom Tarnovu

RC411

Okružni sud u Velikom Tarnovu

RC412

Okružni sud u Gornoj Orjahovici

RC413

Okružni sud u Eleni

RC414

Okružni sud u Pavlikeni

RC415

Okružni sud u Svištovu

DC420

Regionalni sud u Gabrovu

RC421

Okružni sud u Gabrovu

RC422

Okružni sud u Drjanovu

RC423

Okružni sud u Sevlievu

RC424

Okružni sud u Trjavni

DC430

Regionalni sud u Loveču

RC431

Okružni sud u Loveču

RC432

Okružni sud u Lukovitu

RC433

Okružni sud u Tetevenu

RC434

Okružni sud u Trojanu

DC440

Regionalni sud u Plevenu

RC441

Okružni sud u Levskom

RC442

Okružni sud u Nikopolu

RC443

Okružni sud u Plevenu

RC444

Okružni sud u Červen Brjagu

DC450

Regionalni sud u Ruseu

RC451

Okružni sud u Bjali

RC452

Okružni sud u Ruseu

AP500

Žalbeni sud u Plovdivu

DC510

Regionalni sud u Krdžali

RC511

Okružni sud u Ardinu

RC513

Okružni sud u Krumovgradu

RC514

Okružni sud u Krdžali

RC515

Okružni sud u Momčilgradu

DC520

Regionalni sud u Pazardžiku

RC521

Okružni sud u Velingradu

RC522

Okružni sud u Pazardžiku

RC523

Okružni sud u Panagjurišteu

RC524

Okružni sud u Pešteri

DC530

Regionalni sud u Plovdivu

RC531

Okružni sud u Asenovgradu

RC532

Okružni sud u Karlovu

RC533

Okružni sud u Plovdivu

RC534

Okružni sud u Parvomaju

DC540

Regionalni sud u Smoljanu

RC541

Okružni sud u Devinu

RC542

Okružni sud u Zlatogradu

RC543

Okružni sud u Madanu

RC544

Okružni sud u Smoljanu

RC545

Okružni sud u Čepelareu

DC550

Regionalni sud u Staroj Zagori

RC551

Okružni sud u Kazanlaku

RC552

Okružni sud u Radnevu

RC553

Okružni sud u Staroj Zagori

RC554

Okružni sud u Čirpanu

RC555

Okružni sud u Galabovu

DC560

Regionalni sud u Haskovu

RC561

Okružni sud u Dimitrovgradu

RC562

Okružni sud u Svilengradu

RC563

Okružni sud u Harmanliju

RC564

Okružni sud u Haskovu

RC565

Okružni sud u Ivajlovgradu

MA600

Vojni žalbeni sud

MC610

Vojni sud u Sofiji

MC620

Vojni sud u Plovdivu

MC630

Vojni sud u Varni (zatvoren)*

MC640

Vojni sud u Plevenu (zatvoren)*

MC650

Vojni sud u Slivenu

AD701

Upravni sud grada Sofije

AD702

Regionalni upravni sud u Sofiji

AD703

Upravni sud u Blagoevgradu

AD704

Upravni sud u Burgasu

AD705

Upravni sud u Varni

AD706

Upravni sud u Velikom Tarnovu

AD707

Upravni sud u Vidinu

AD708

Upravni sud u Vraci

AD709

Upravni sud u Gabrovu

AD710

Upravni sud u Dobriču

AD711

Upravni sud u Ćustendilu

AD712

Upravni sud u Krdžali

AD713

Upravni sud u Loveču

AD714

Upravni sud u Montani

AD715

Upravni sud u Pazardžiku

AD716

Upravni sud u Perniku

AD717

Upravni sud u Plevenu

AD718

Upravni sud u Plovdivu

AD719

Upravni sud u Razgradu

AD720

Upravni sud u Ruseu

AD721

Upravni sud u Silistri

AD722

Upravni sud u Slivenu

AD723

Upravni sud u Smoljanu

AD724

Upravni sud u Staroj Zagori

AD725

Upravni sud u Trgovištu

AD726

Upravni sud u Haskovu

AD727

Upravni sud u Šumenu

AD728

Upravni sud u Jambolu

______________________________

* Vojni sudovi u Varni i Plevenu zatvoreni su početkom 2014. Međutim, navedene oznake sudova upotrebljavaju se u ECLI-ju za sudske odluke koje su objavljene do tad.

Tablica 2. – Oznake vrste predmeta

Oznaka

Vrsta predmeta

01

Prvostupanjski građanski predmet

02

Prvostupanjski kazneni predmet

03

Javnobilježnički predmet

04

Ovršni predmet

05

Drugostupanjski građanski predmet

06

Drugostupanjski kazneni predmet

07

Upravni predmet

08

Predmet trgovačkih društava

09

Trgovački predmet

10

Drugostupanjski trgovački predmet

11

Drugostupanjski predmet trgovačkih društava

Posljednji put ažurirano: 08/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.