Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Republika Hrvatska je od 18. siječnja 2017. godine započela primjenu europske identifikacijske oznake sudske prakse (engl. European Case Law Identifier – ECLI) na sudske odluke koje se nalaze u bazi sudskih odluka koja se vodi pri Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, dosada dostupnoj samo na internetskim stranicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Označavanjem javno objavljenih sudskih odluka ECLI oznakom one  su  postale dostupne putem pretraživača na Europskom e-pravosuđe portalu (engl. European search engine of the European e-Justice Portal – ESE EEJP). Time  je  omogućeno i olakšano  pretraživanje navedene baze sudskih odluka hrvatskih od strane građana i pravnih praktičara iz drugih država članica EU, kao i hrvatskim građanim i pravnim praktičarima pretraživanje odluka sudova drugih država članica.

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.