Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Nacionalni koordinator za ECLI

Vrhovni sud (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, poštanski broj: 657 37

Češka

Telefon: +420 541 593 111

Telefaks: +420 541 213 493

Identifikator servisa za slanje službenih isprava: kccaa9t

E-adresa: podatelna@nsoud.cz (navesti „ECLI” u predmetu)

Internetske stranice: http://www.nsoud.cz

Osobe za kontakt:

Petra Polišenská, Radka Feberová

Generiranje nacionalnog ECLI-ja (sintaksa ECLI-ja)

Oznaka ECLI upotrebljava se u Češkoj od travnja 2012. za označavanje odluka Vrhovnog suda (Nejvyšší soud), a od ožujka 2014. za odluke Ustavnog suda (Ústavní soud). Oznaka ECLI trenutačno se primjenjuje na razini Visokog suda i okružnih sudova. Odluke koje nose oznaku ECLI mogu se s pomoću identifikacijske oznake pretraživati i na internetskim stranicama sudova (odluke Vrhovnog suda i odluke Ustavnog suda).

Oznaka zemlje

[CZ]: oznaka zemlje za Češku.

Oznake sudova

[NS]: Vrhovni sud Češke (Nejvyšší soud)

[US]: Ustavni sud Češke (Ústavní soud).

Primjer identifikacijske oznake ECLI za odluke češkog suda

ECLI:CZ:NS:2012:broj predmeta.1

[CZ] oznaka zemlje (CZ za Češku);

[NS] je pokrata (oznaka) suda koji je donio odluku (NS za Vrhovni sud);

[2012] je godina donošenja odluke;

[broj predmeta] navodi se bez razmaka i kosih crta, oni se zamjenjuju točkama;

broj [1] je redni broj odluke u okviru predmeta istog broja. Uvođenjem tog rednog broja izbjegava se označivanje više odluka jednog suda u jednoj godini istom oznakom ECLI.

Druge poveznice

http://www.nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Posljednji put ažurirano: 30/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.