Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI) razvijena je kako bi se olakšalo točno i nedvosmisleno navođenje presuda europskih i nacionalnih sudova. Skupom jedinstvenih metapodataka moći će se poboljšati mehanizmi pretraživanja sudske prakse.

Pronalaženje relevantne sudske prakse prije uvođenja ECLI-ja bilo je teško i dugotrajno. Primjer za to jest presuda Vrhovnog suda države članice A za koju se zna da se često navodi u konkretnoj pravnoj raspravi. Predmet je zabilježen u različitim nacionalnim i prekograničnim bazama podataka sudske prakse, no u svakoj je bazi presuda označena drugom identifikacijskom oznakom. Bilo je potrebno navesti sve te identifikacijske oznake – ako su uopće bile poznate – kako bi čitatelji mogli pronaći predmet u bazi podataka po svojem izboru. Različita pravila i stilovi navođenja pretraživanje su činili složenijim. Štoviše, korisnici su morali pristupati svim bazama podataka da bi doznali je li taj slučaj s Vrhovnog suda dostupan – u sažetom obliku, preveden ili popraćen komentarima. Jedno pretraživanje unutar sustava ECLI-ja putem jednog sučelja za pretraživanje i s pomoću samo jedne identifikacijske oznake bit će dovoljno za pronalaženje svih presuda u svim nacionalnim i prekograničnim bazama podataka koje sudjeluju u projektu.

Jednostavan pristup pravosudnim odlukama drugih država članica sve je važniji za jačanje uloge nacionalnih sudaca pri primjeni i pridržavanju zakonodavstva EU-a. Pretraživanje presuda i navođenje presuda iz drugih država članica znatno je otežano zbog razlika u sustavima identifikacije nacionalne sudske prakse, pravilima navođenja i tehničkim poljima u kojima su opisane karakteristike presude.

Kako bi se prevladale te razlike i olakšao jednostavan pristup nacionalnoj, stranoj i europskoj sudskoj praksi te olakšalo njezino navođenje, Vijeće Europske unije pozvalo je države članice i institucije EU-a da uvedu europsku identifikacijsku oznaku sudske prakse (ECLI) i minimalni skup jedinstvenih metapodataka za sudsku praksu.

Glavne karakteristike ECLI-ja

ECLI je jedinstvena identifikacijska oznaka koja ima isti prepoznatljivi oblik u svim državama članicama i na svim sudovima EU-a. Sadržava sljedećih pet obveznih elemenata:

  • „ECLI”: prepoznaje identifikacijsku oznaku kao europsku identifikacijsku oznaku sudske prakse,
  • oznaku zemlje,
  • oznaku suda koji je donio presudu,
  • godinu donošenja presude,
  • redni broj koji sadržava najviše 25 alfanumeričkih znakova, u obliku koji određuje svaka država članica. Dopuštene su točke, ali ne i drugi interpunkcijski znakovi.

Elementi su odvojeni dvotočkom. (Izmišljeni) primjer ECLI-ja mogao bi glasiti:

ECLI:NL:HR:2009:384425, što bi mogla biti odluka 384425 Vrhovnog suda („HR”) Nizozemske („NL”) iz godine 2009.

Metapodaci

Kako bi sudsku praksu bilo lakše razumjeti i pronaći, svaki dokument koji sadržava pravosudnu odluku morao bi sadržavati skup metapodataka kako je opisano u ovom odlomku. Ti metapodaci trebaju biti opisani prema standardima koji su određeni inicijativom Dublin Core Metadata Initiative.

Zaključci Vijeća o ECLI-ju sadržavaju opis metapodataka koje je moguće upotrijebiti.

Koordinator za ECLI

Svaka država članica u kojoj se primjenjuje ECLI mora imenovati državnu ili pravosudnu organizaciju nacionalnim koordinatorom za ECLI. Nacionalni koordinator za ECLI nadležan je za utvrđivanje popisa oznaka za sudove sudionike, objavljivanje načina sastavljanja rednog broja i svih drugih informacija koje su važne za funkcioniranje sustava ECLI-ja. Koordinator je ECLI-ja za EU Sud Europske unije.

Svaka država članica odlučuje hoće li se i u kojoj mjeri koristiti sustavom ECLI-ja (npr. hoće li ga primijeniti retroaktivno na arhivsku evidenciju) i o tome koliko će sudova biti uključeno (npr. samo sudovi na razini vrhovnog suda ili svi sudovi itd.).

Europska i međunarodna dimenzija

Klikom na zastave EU-a i međunarodne zastave dostupne zdesna pristupit ćete informacijama o provedbi ECLI-ja na Sudu Europske unije i u Europskom patentnom uredu.

U skladu sa Zaključcima vijeća Europska komisija razvila je višejezičnu tražilicu ECLI-ja koja korisnicima omogućuje da pronađu sudske presude u bazama podataka onih izdavača sudske prakse koji su primijenili standard ECLI te Europskoj komisiji omogućili pristup svojim podacima.

I raščlanjivač ECLI-ja dostupan je na https://e-justice.europa.eu/ecli/ – za svaku oznaku ECLI unesenu nakon te poveznice prikazuju se odgovarajući metapodaci ECLI-ja (ako su dostupni). Na primjer, na https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 odmah bi se prikazali metapodaci za odluku ECLI:NL:HR:2016:764.

Stranice država članica

Na stranicama država članica pronaći ćete informacije o sljedećem:

  • je li država članica već uvela ECLI i metapodatke,
  • ako nije, planira li to učiniti,
  • ako jest, pronaći ćete podatke o oznakama sudova, pravilima oblikovanja, metapodacima i slično,
  • nacionalnom koordinatoru za ECLI.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.