Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Europska unija

Sadržaj omogućio
Europska unija

Sud Europske unije (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) koordinator je za ECLI u područjima nadležnosti Unije.

Oznaka zemlje

„Oznaka zemlje” za Sud Europske unije koja će se koristiti u drugom elementu ECLI-ja glasi: [EU]

Generiranje ECLI-ja

Sastavnice ECLI-ja za identifikaciju odluka Suda Europske unije:

  • kratica ECLI
  • oznaka zemlje: EU
  • oznaka suda:

C = Sud

T = Opći sud

F = Službenički sud

  • godina donošenja odluke (oblik GGGG.)
  • redni broj sastavljen od:

serijskog broja odluke po nadležnosti po godini

Primjeri:

ECLI:EU:C:1998:27 je 27. dokument Suda s ECLI-jem iz 1998.

ECLI:EU:T:2012:426 je 426. dokument Općeg suda s ECLI-jem iz 2012.

ECLI:EU:F:2010:80 je 80. dokument Službeničkog suda s ECLI-jem iz 2010.

Ostale poveznice

EUR-Lex

Curia

Posljednji put ažurirano: 28/09/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.