Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Finska

Понастоящем Финландия въвежда ECLI (европейският идентификатор за съдебна практика) във всички бази данни със съдебна практика на Finlex — националната банка за правна информация.

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Национален координатор по европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Национален координатор по ECLI е Aki Hietanen, Министерство на правосъдието, Финландия, ел. поща: finlex@om.fi

Код на държавата

За Финландия кодът на държавата е: [FI]

Създаване на национален ECLI

Понастоящем Финландия въвежда ECLI (европейският идентификатор за съдебна практика) във всички бази данни със съдебна практика на Finlex — националната банка за правна информация. В началото проектът започна с тестване на използването на ECLI в базите данни със съдебна практика на Върховния съд и Върховния административен съд на Финландия. Понастоящем и базите данни на апелативните съдилища, административните съдилища и специалните съдилища използват ECLI. През 2013 г. метаданните на съдебните решения ще бъдат обогатени с метаданни на ECLI. Базите данни със съдебна практика на Finlex вече използват метаданни съгласно Dublin Core Metadata Initiative.

ECLI ще бъде използван и в базата данни на Finlex „Съдебната практика в правната литература“. Базата данни съдържа препратки към съдебната практика във финландската правна литература от 1926 г. насам. Съдебната практика се състои от съдебни решения, постановени например от Върховния съд, Върховния административен съд и апелативните съдилища на Финландия, Европейския съд по правата на човека и Съда на ЕС.

Създаване на национален ECLI

Върховен съд: ECLI:FI:KKO:2011:43

Върховен административен съд: ECLI:FI:KHO:2011:85

- за резюмета на съдебни дела (непълни текстове) ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Апелативни съдилища:

 • Апелативен съд на Хелзинки ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Апелативен съд на Източна Финландия (Itä-Suomi) ECLI:FI:I-SHO:2011:4
 • Апелативен съд на Kouvola ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Апелативен съд на Rovaniemi ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Апелативен съд на Turku ECLI:FI:THO:2011:2
 • Апелативен съд на Vaasa ECLI:FI:VHO:2011:7

Административни съдилища:

 • Административен съд на Хелзинки:ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Административен съд на Hämeenlinna ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Административен съд на Kouvola ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Административен съд на Kuopio ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Административен съд на Oulu ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Административен съд на Rovaniemi ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Административен съд на Turku ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Административен съд на Vaasa ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Административен съд на Åland ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Съд по застрахователни спорове ECLI:FI:VAKO:2010:757

Съд по трудовоправни спорове ECLI:FI:TTO:2011:108

Съд за защита на потребителите и конкуренцията ECLI:FI:MAO:2010:595

Връзки по темата

Finlex — национална банка за правна информация

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.