Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Nacionalni koordinator za ECLI

Glavno tajništvo Vlade imenovalo je Upravu za pravne i upravne informacije (DILA) nacionalnim koordinatorom za ECLI za Francusku.

Oznaka zemlje

Oznaka zemlje za Francusku jest: [FR]

Generiranje nacionalnog ECLI-ja

Francuski vrhovni sudovi obuhvaćeni sustavom ECLI jesu:

 • Ustavno vijeće,
 • Kasacijski sud,
 • Državno vijeće.

ECLI se sastoji od pet dijelova, od kojih su prva dva nepromjenjiva za državu članicu:

ECLI:FR:{oznaka_suda}:{godina donošenja odluke}:{redni broj}

Svaki od tri navedena suda odredio je oznaku suda i donio pravila za generiranje rednoga broja.

Godina donošenja odluke uvijek se sastoji od četiri brojčana znaka (u formatu GGGG, na primjer 2012).

1. Ustavno vijeće

Oznaka suda je uvijek CC.

Opći je oblik ECLI-ja stoga:

ECLI:FR:CC:{godina donošenja odluke}:{redni broj}

Redni je broj razdvojen točkom na dva dijela:

 1. serijski broj vrste odluke (koji počinje ponovno od 1 svake godine);
 2. vrsta odluke (DC, QPC, AN… pogledajte popis tih vrsta.

Na primjer:

ECLI za odluku od petka, 27. srpnja 2012. br. 2012-270 QPC bio bi: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Kasacijski sud

Oznaka suda je uvijek CCASS.

Opći je oblik ECLI-ja stoga:

ECLI:FR:CCASS:{godina donošenja odluke}:{redni broj}

Redni broj sastoji se od dva dijela, napisana bez razmaka:

 1. oznake ECLI za odjel suda (dva alfanumerička znaka kako je utvrđeno u tablici u nastavku):
 2. AP Assemblée plénière (Puni sastav suda)
  AV Avis (Mišljenje)
  C1 Première chambre civile (Prvo građansko vijeće)
  C2 Deuxième chambre civile (Drugo građansko vijeće)
  C3 Troisième chambre civile (Treće građansko vijeće)
  CO Chambre commerciale (Trgovačko vijeće)
  CR Chambre criminelle (Kazneno vijeće)
  MI Chambre mixte (Zajedničko vijeće)
  OR Ordonnance du premier président (rješenje Predsjednika)
  SO Chambre sociale (Vijeće za socijalna pitanja)

  Oznaka se temelji na upotrebi internog upravnog broja, koji ima osam znakova:

  oznaku od jednog znaka koja označuje odjel suda;

  dvije znamenke za godinu donošenja odluke;

  serijski broj od pet znamenaka koji vrijedi unutar te godine za dotični odjel suda.

  Primjer: žalbeni broj presude Kaznenog vijeća Kasacijskog suda od 27. veljače 2013. jest 12-81.063, a upravni broj C1300710. Prvi je dio rednog broja te presude CR, za Kazneno vijeće.

 3. zadnjih pet znamenki upravnog broja.
 4. U našem primjeru, drugi dio rednog broja bit će 00710. Zajedno, ECLI presude koju je donijelo Kazneno vijeće Kasacijskog suda 27. veljače 2013. pod žalbenim brojem 12-81063 glasi: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Državno vijeće

Državno vijeće koristi se oznakom suda koja određuje vrstu odjela suda: korijen CE slijedi niz slova bez razmaka, kao što je prikazano u nastavku:

Assemblée (Skupština predsjedajućih sudaca) CEASS
Ordonnance (Rješenje) CEORD
Section du contentieux (Odjel za sporove) CESEC
Sous-section jugeant seule (Pododjel koji odlučuje samostalno) CESJS
Sous-sections réunies (pododjeli koji zasjedaju zajedno)

CESSR

Chambre jugeant seule (Vijeće koje odlučuje samostalno)

CECHS

Chambres réunies (vijeća koja zasjedaju zajedno)

CECHR


Oznaka CE ne koristi se samostalno.

Opći je oblik stoga:

ECLI:FR:CE…:{godina donošenja odluke}:{redni broj}

Redni se broj isto tako sastoji od dva dijela, razdvojena točkom:

 1. broja zahtjeva za odluku;
 2. datuma donošenja odluke, u formatu GGGGMMDD.

Na primjer:

ECLI odluke Državnog vijeća br. 355099 od 1. ožujka 2013., koju su donijeli treći i osmi pododjel koji zasjedaju zajedno, bio bi: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Posljednji put ažurirano: 05/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.