Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Nacionalni koordinator za ECLI

Kao koordinator za ECLI u Njemačkoj imenovano tijelo je:

Bundesamt für Justiz (Savezni ured za pravosuđe)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Njemačka

+49 228 410 5801
Adresa e-pošte: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Oznaka zemlje

Oznaka ECLI za Njemačku: [DE]

Stvaranje nacionalne oznake ECLI

Na saveznoj razini svi savezni sudovi planiraju uvesti Europsku identifikacijsku oznaku sudske prakse (ECLI). Sudovi saveznih pokrajina vjerojatno će ECLI uvesti kasnije.

Trenutačno su Savezni ustavni sud (Bundesverfassungsgericht), Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht) i Savezni sud za radne sporove (Bundesarbeitsgericht) uveli ECLI u svoje baze podataka sudskih odluka. Otkako je uveden, ECLI se dodjeljuje svim odlukama koje se objavljuju na internetskim stranicama tih sudova. Više informacija dostupno je na:

U peteroznamenkastoj identifikacijskoj oznaci ECLI prva dva znaka uvijek označavaju odgovarajuću državu članicu:

ECLI:DE:[oznaka suda]:[godina odluke]:[serijski broj]

Svakom se sudu dodjeljuju oznaka suda i odgovarajuća zasebna pravila o stvaranju serijskog broja. Godina odluke načelno se navodi kao četveroznamenkasti broj (gggg, npr. 2015).

Savezni ustavni sud

Oznaka suda uvijek je „BVerfG”.
Serijski broj (redni broj) sastoji se od četiri ili, ako je zbog razlikovanja potreban dodatni znak, pet dijelova. Treći i četvrti te četvrti i peti dio odvajaju se točkom.

1.   Vrsta postupka:

b    Utvrđivanje neustavnosti stranaka
c    Žalba protiv rješenja izbornog povjerenstva
e    Postupak za rješavanje sporova među ustavnim tijelima
f    Apstraktno preispitivanje zakonskih odredbi
g    Sporovi između države i saveznih pokrajina
h    Drugi sporovi između države i saveznih pokrajina
k    Pokrajinski ustavni sporovi
l     Materijalno preispitivanje zakonskih odredbi
m   Preispitivanje međunarodnog prava kao saveznog prava
n    Tumačenje Temeljnog zakona (Grundgesetz) na osnovi zahtjeva ustavnog suda savezne pokrajine
p    Odluke o drugim stvarima na temelju upućivanja saveznog zakonodavstva
q    Privremene odluke
r    Ustavne žalbe
up  Odluke suda u punom sastavu
vb  Žalbe povezane s kašnjenjem u sudskim predmetima

2.    Kratice za sastav suda: k za odluke Vijeća ili s za odluke Senata (ne za predmete o kojima odlučuje sud u punom sastavu i žalbe povezane s kašnjenjem u sudskim predmetima; u tim slučajevima sastav suda implicitno se navodi kraticama „up” i „vb”)
3.    Točan datum odluke u obliku ggggmmdd
4.    Neobvezno: dodatni znak za razlikovanje (a-z) koji se upotrebljava za odluke s istim datumom/referentnom oznakom spisa (primjer: produljenje privremene odluke + odluka u glavnom postupku pod identičnim datumom/brojem spisa)
5.    Referentna oznaka spisa

Primjer:
Oznaka ECLI za odluku od 21. siječnja 2015. s referentnom oznakom spisa 2 BvR 1856/13 glasi:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Savezni upravni sud

Oznaka suda uvijek je „BVerwG”.
Serijski broj čine četiri dijela od kojih se drugi i treći te treći i četvrti dio odvajaju točkom:

1.    točan datum odluke u obliku ddmmgggg,
2.    kratica za vrstu odluke („U” za presudu, „B” za odluku, „G” za rješenje),
3.    referentna oznaka spisa i
4.    uvijek: dodatni znak za razlikovanje (služi razlikovanju više dokumenata s istom vrstom odluke od istog dana s istom referentnom oznakom spisa, npr. „0”).

Primjer:
Oznaka ECLI za odluku Saveznog upravnog suda od 17. travnja 2002. s referentnom oznakom spisa 9 CN 1.01 glasi:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Savezni sud za radne sporove

Oznaka suda uvijek je „BAG”.
Serijski broj čine četiri dijela odvojena točkama.

1.    točan datum odluke u obliku ddmmgggg,
2.    kratica za vrstu odluke („B” za odluku, „U” za presudu),
3.    referentna oznaka spisa i
4.    uvijek: dodatni znak za razlikovanje (služi razlikovanju više dokumenata s istom vrstom odluke od istog dana s istom referentnom oznakom spisa, npr. „0”).

Primjer:
Oznaka ECLI za odluku od 7. siječnja 2015. s referentnom oznakom spisa 10 AZB 109/14 glasi:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Posljednji put ažurirano: 17/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.