Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Nacionalni koordinator za ECLI

Kao koordinator za ECLI u Njemačkoj imenovano tijelo je:
Savezni ured za pravosuđe (Bundesamt für Justiz)
Referat VII 1
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Njemačka

Telefon: +49 228 99410-5801

E-adresa: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Uvođenje i širenje ECLI-ja u Njemačkoj

U Njemačkoj su ECLI u svoje baze podataka sudskih odluka uveli Savezni ustavni sud (Bundesverfassungsgericht), Savezni vrhovni sud (Bundesgerichtshof), Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht), Savezni financijski sud (Bundesfinanzhof), Savezni radni sud (Bundesarbeitsgericht), Savezni socijalni sud (Bundessozialgericht) i sudovi saveznih pokrajina (Länder). Otkako je uveden, ECLI se dodjeljuje svim odlukama koje se objavljuju na internetskim stranicama tih sudova. Za više informacija vidjeti:

Savezni ustavni sud
http://www.bundesverfassungsgericht.de (planira se retroaktivno dodjeljivanje ECLI-ja svim objavljenim odlukama)

Savezni vrhovni sud
http://www.bundesgerichtshof.de (za odluke objavljene na internetskim stranicama Saveznog vrhovnog suda od 1. siječnja 2016.)

Savezni upravni sud
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (za sve odluke objavljene na internetskim stranicama Saveznog upravnog suda)

Savezni financijski sud
http://www.bundesfinanzhof.de (za odluke objavljene na internetskim stranicama Saveznog financijskog suda od 4. listopada 2016.)

Savezni radni sud
http://www.bundesarbeitsgericht.de (za odluke izdane nakon 1. siječnja 2015.)

Savezni socijalni sud
http://www.bundessozialgericht.de (za odluke objavljene na internetskim stranicama Saveznog socijalnog suda od 1. siječnja 2010.)

sudovi saveznih pokrajina (Länder)
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php.

Odluke Saveznog ustavnog suda i Saveznog upravnog suda kojima je dodijeljen ECLI mogu se pretraživati i s pomoću EU-ove tražilice ECLI.

Struktura ELCI-ja

Općenito
ECLI se sastoji od pet dijelova. Svaki dio dvotočkom je odvojen od ostalih. Oznake ECLI koje dodjeljuje Njemačka uvijek počinju s ECLI (①) nakon čega slijedi DE za Njemačku (②). Treći dio, takozvana oznaka suda (③), označava sud koji je donio odluku (npr. BVerfG za Savezni ustavni sud). Četvrti dio (④) označava godinu koje je donesena odluka i sastoji se od četiri znamenke (u obliku gggg, npr. 2016).

 

Oznake ECLI

 

Sudovi generiraju posljednji dio, poznat kao redni broj (⑤ i dalje), prema svojim vlastitim pravilima. Oznake sudova i redni brojevi koje koriste pojedinačni sudovi objašnjeni su zasebno u nastavku.

Posebnosti pojedinih sudova

Savezni ustavni sud

Oznaka suda (③) uvijek je „BVerfG”. Redni broj sastoji se od dijelova od ⑤ do ⑨. Pretposljednji i posljednji dio odvojeni su točkom. U nastavku je objašnjeno od čega se sastoje redni brojevi.

 1. Vrsta postupka:

b

Utvrđivanje neustavnog postupanja jedne ili više stranaka

c

Žalba protiv rješenja izbornog povjerenstva

e

Postupak za rješavanje sporova između ustavnih tijela

f

Apstraktno preispitivanje zakonskih odredbi

g

Sporovi između države i saveznih pokrajina

h

Drugi sporovi između države i saveznih pokrajina

k

Pokrajinski ustavni sporovi

l

Materijalno preispitivanje zakonskih odredbi

m

Preispitivanje međunarodnog prava kao saveznog prava

n

Tumačenje Temeljnog zakona (Grundgesetz) na osnovi zahtjeva ustavnog suda savezne pokrajine

p

Odluke o drugim stvarima na temelju upućivanja saveznog zakonodavstva

q

Privremene odluke

r

Ustavne žalbe

up

Odluke suda u punom sastavu

vb

Žalbe povezane s kašnjenjem u sudskim predmetima

 1. Kratice za sastav suda: k za odluke Vijeća ili s za odluke Senata (ne za predmete o kojima odlučuje sud u punom sastavu i žalbe povezane s kašnjenjem u sudskim predmetima; u tim slučajevima sastav suda implicitno se navodi kraticama „up” i „vb”).
 2. Točan datum odluke u obliku ggggmmdd.
 3. Opcionalno: dodatni znak za razlikovanje (dodjeljuje se abecednim redom od a do z). Upotrebljava se kad sud donosi odluke s istim datumom i referentnom oznakom spisa (npr. produljenje privremene odluke i odluka u glavnom postupku pod identičnim datumom/oznakom spisa). Znak za razlikovanje dodaje se samo u slučajevima u kojima postoji mogućnost da se dodijele dvoznačne oznake ECLI.
 4. Glavna referentna oznaka spisa (sastoji se od identifikatora senata, referentne oznake registra, broja unosa i godine unosa u obliku gg). Između identifikatora senata i referentne oznake registra kao ni između referentne oznake registra i broja unosa nema razmaka. U oznaci ECLI nema ni kose crte između broja unosa i godine unosa. Broj unosa u oznaci ECLI uvijek je u četveroznamenkastom obliku. Ako je potrebno, umeću se nule ispred broja unosa. Posljednje dvije znamenke stoga uvijek označavaju godinu unosa.

Primjer:
Oznaka ECLI za odluku Drugog senata Saveznog ustavnog suda od 1. ožujka 2016. s referentnom oznakom spisa 2 BvB 1/13 glasi:

 

Dodatni znak c označava da je riječ o četvrtoj odluci s inače istom oznakom ECLI.

Savezni vrhovni sud

Oznaka suda (③) uvijek je „BGH”. Redni broj sastoji se od dijelova od ⑤ do ⑧. Dijelovi ⑦ i ⑧ odvojeni su točkom. U nastavku je objašnjeno od čega se sastoje redni brojevi.

 1. Točan datum odluke u obliku ddmmgg.
 2. Kratica za vrstu odluke („U” za presudu, „B” za odluku, „V” za nalog, „S” za drugo).
 3. Glavna referentna oznaka spisa (sastoji se od identifikatora senata, referentne oznake registra, broja unosa i godine unosa u obliku gg). Između identifikatora senata i referentne oznake registra kao ni između referentne oznake registra i broja unosa nema razmaka. U oznaci ECLI umjesto kose crte između broja unosa i godine unosa umeće se točka.
 4. Dodatni znak za razlikovanje (dodjeljuje se uzastopno od 0 do 9) upotrebljava se uvijek kad postoji više odluka iste vrste koje se izdaju s istim datumom i referentnom oznakom spisa.

Primjer:
Oznaka ECLI za odluku Drugog kaznenog senata Saveznog vrhovnog suda od 15. ožujka 2016. s referentnom oznakom spisa 2 StR 487/15 glasi:

 

Dodatni znak 2 označava da je riječ o trećoj odluci s inače istom oznakom ECLI.

Savezni upravni sud

Oznaka suda (③) uvijek je „BVerwG”. Redni broj sastoji se od dijelova od ⑤ do ⑧. Dijelovi ⑦ i ⑧ odvojeni su točkom, osim ako je referentnoj oznaci spisa dodijeljen nastavak D (sudska zaštita u slučaju dugotrajnih sudskih postupaka). U tom slučaju nema točke između referentne oznake spisa (⑦) i dodatnog znaka za razlikovanje (⑧). U nastavku je objašnjeno od čega se sastoje redni brojevi.

 1. Točan datum odluke u obliku ddmmgg.
 2. Kratica za vrstu odluke („U” za presudu, „B” za odluku, „G” za rješenje).
 3. Glavna referentna oznaka spisa (sastoji se od identifikatora senata, referentne oznake registra, broja unosa i godine unosa u obliku gg). Između identifikatora senata i referentne oznake registra kao ni između referentne oznake registra i broja unosa nema razmaka. Starije referentne oznake spisa imaju kosu crtu između broja unosa i godine unosa, a u oznakama ECLI ta se kosa crta zamjenjuje točkom.
 4. Dodatni znak za razlikovanje (dodjeljuje se uzastopno od 0 do 9) upotrebljava se uvijek kad postoji više odluka iste vrste koje se izdaju s istim datumom i referentnom oznakom spisa.

Primjer:
Oznaka ECLI za presudu Devetog senata Saveznog upravnog suda od 17. travnja 2002. s referentnom oznakom spisa 9 CN 1/01 glasi:

 

 

Savezni financijski sud

Oznaka suda (③) uvijek je „BFH”. Redni broj sastoji se od dijelova od ⑤ do ⑧. Svaki dio točkom je odvojen od ostalih. U nastavku je objašnjeno od čega se sastoje redni brojevi.

 1. Kratica za vrstu odluke:

VE

Zahtjev za prethodnu odluku upućen Sudu Europske unije

VV

Podnesak Saveznom ustavnom sudu

BA

Odluka u postupcima za izdavanje privremenih mjera:

zahtjev za obustavu izvršenja [A1] i žalba protiv odluke o obustavi izvršenja [A2]

B

Odluka, osim ako treba dodijeliti BA

U

Presuda, pravno obvezujući sudski nalog, privremena mjera itd.

 1. Točan datum odluke u obliku ddmmgg.
 2. Glavna referentna oznaka spisa (sastoji se od identifikatora senata, referentne oznake registra, broja unosa i godine unosa u obliku gg). Između identifikatora senata i referentne oznake registra kao ni između referentne oznake registra i broja unosa nema razmaka. U oznaci ECLI umjesto kose crte između broja unosa i godine unosa umeće se točka.
 3. Dodatni znak za razlikovanje (dodjeljuje se uzastopno od 0 do 9) upotrebljava se uvijek kad postoji više odluka iste vrste koje se izdaju s istim datumom i referentnom oznakom spisa.

Primjer:
Oznaka ECLI za presudu Desetog senata Saveznog financijskog suda od 1. lipnja 2016. s referentnom oznakom spisa X R 66/14 glasi:

 

Savezni radni sud

Oznaka suda (③) uvijek je „BAG”. Redni broj sastoji se od dijelova od ⑤ do ⑧. Svaki dio točkom je odvojen od ostalih. U nastavku je objašnjeno od čega se sastoje redni brojevi.

 1. Točan datum odluke u obliku ddmmgg.
 2. Kratica za vrstu odluke („U” za presudu, „B” za odluku).
 3. Glavna referentna oznaka spisa (sastoji se od identifikatora senata, referentne oznake registra, broja unosa i godine unosa u obliku gg). Između identifikatora senata i referentne oznake registra kao ni između referentne oznake registra i broja unosa nema razmaka. U oznaci ECLI umjesto kose crte između broja unosa i godine unosa umeće se točka.
 4. Dodatni znak za razlikovanje (dodjeljuje se uzastopno od 0 do 9) upotrebljava se uvijek kad postoji više odluka iste vrste koje se izdaju s istim datumom i referentnom oznakom spisa.

Primjer:
Oznaka ECLI za presudu Desetog senata Saveznog radnog suda od 7. siječnja 2015. s referentnom oznakom spisa 10 AZB 109/14 glasi:

 

 

Savezni socijalni sud

Oznaka suda (③) uvijek je „BSG”. Redni broj sastoji se od dijelova od ⑤ do ⑧. Ti dijelovi nisu ničime međusobno odvojeni. U nastavku je objašnjeno od čega se sastoje redni brojevi.

 1. Točan datum odluke u obliku ddmmgg.
 2. Kratica za vrstu odluke („U” za presudu, „B” za odluku).
 3. Glavna referentna oznaka spisa (sastoji se od „B” za Savezni socijalni sud, identifikatora senata, identifikatora područja, broja unosa u relevantnom području i u povezanom registru, godine unosa u formatu gg i referentne oznake registra). Ne dodaju se nealfanumerički dijelovi referentne oznake spisa.
 4. Dodatni znak za razlikovanje (dodjeljuje se uzastopno od 0 do 9) upotrebljava se uvijek kad postoji više odluka iste vrste koje se izdaju s istim datumom i referentnom oznakom spisa.

Primjer:
Oznaka ECLI za presudu Trećeg senata Saveznog socijalnog suda od 25. siječnja 2017. s referentnom oznakom spisa B 3 P 2/15 R glasi:

 

Sudovi saveznih pokrajina

Dopuštene oznake sudova (③) navedene su u priloženoj tablici  Excel (52 KB) de. Redni broj sastoji se od dijelova od ⑤ do ⑦. Svaki dio točkom je odvojen od ostalih. U nastavku je objašnjeno od čega se sastoje redni brojevi.

 1. Točan datum odluke u obliku mmdd.
 2. Referentna oznaka spisa (ili referentne oznake, ako ih ima više) do 17 znakova, počevši s prvim znakom glavne referentne oznake spisa. Ako nakon 17. znaka stoji točka, ta se točka ne piše. Prijeglasi se zamjenjuju (ä = AE, ö = OE, ü = UE), a nealfanumerički znakovi kao što su razmaci ili kose crte ne pišu se. Ako bi se zbog toga dogodilo da jedni do drugih stoje brojke ili slova, odvajaju se točkom (npr. 9 C 1023/12 postaje 9C1023.12).
 3. Dodatni dvoznamenkasti znak za razlikovanje (dodjeljuje se uzastopno od 00 do 99) upotrebljava se uvijek kad postoji više odluka iste vrste koje se izdaju s istim datumom i referentnom oznakom spisa.

Primjer:
Oznaka ECLI za odluku Šestog velikog vijeća za gospodarska kaznena djela Pokrajinskog suda u Stuttgartu od 26. siječnja 2015. s referentnom oznakom spisa 6 KLs 34 Js 2588/10 glasi:

 

Posljednji put ažurirano: 08/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.