Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI još nije izabran. Trenutačno Glavna uprava za automatizirane informacijske sustave (DGSIA) pri Ministarstvu pravosuđa djeluje kao koordinator.

Oznaka zemlje

Oznaka zemlje za Italiju je: [IT].

Generiranje nacionalnog ECLI-ja

U okviru aktivnosti koje su u probnoj fazi u izradi je prijedlog za uvođenje ECLI-a. Pritom se osobito utvrđuju pravila o sastavljanju rednih brojeva za predmete kako je određeno standardom za ECLI, pri čemu se primjenjuje sklop dostupnih metapodataka radi osiguranja jedinstvenosti svake identifikacijske oznake.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.