Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni je koordinator za ECLI Nacionalna uprava za pravosuđe, L.Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, Litva. Telefon: (+370) 5 266 29 81, adresa e-pošte: info@teismai.lt.

Oznaka države

Oznaka za Litvu: – [LT].

Uvođenje nacionalne oznake ECLI

ECLI u Litvi još uvijek nije u uporabi.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.