Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI pravosudno je vijeće (Raad voor de rechtspraak), a dostupan je na sljedećoj e-adresi: kennissystemen@rechtspraak.nl

Oznaka zemlje

Oznaka zemlje za Nizozemsku je: [NL]

Generiranje nacionalnih ECLI-jeva

ECLI je u Nizozemskoj uveden 28. lipnja 2013. Može se dodijeliti:

 • svim sudskim odlukama objavljenima na internetskim stranicama pravosudnog vijeća
 • svim disciplinskim odlukama objavljenima na službenim internetskim stranicama (na stranicama zajedničkih disciplinskih tijela)
 • svim sudskim odlukama koje nisu objavljene na internetskim stranicama pod (a) i (b), a koje su objavljene u glasilima ili bazama podataka te sudskim odlukama koje su komercijalno objavljene kao „otvoreni pristup”. Urednici glasila ili upravitelji baza podataka koji žele registrirati odluke koje objavljuju mogu to učiniti putem gore navedene e-adrese
 • svim sudskim odlukama koje se čuvaju u internim bazama podataka pravosudnog vijeća.

Neovisno o tome je li odluka objavljena na jednoj od gore navedenih internetskih stranica, na stranicama rechtspraak.nl dostupni su svi nizozemski ECLI-jevi, zajedno s barem imenom tijela koje je donijelo odluku, datumom odluke i brojem predmeta.

Ako je poznato, upućivanja na publikaciju također se navode za sva izvješća o odluci u službenim listovima ili bazama podataka. Nizozemski ECLI-jevi sačinjeni su od:

 • oznake „ECLI”
 • oznake zemlje „NL”
 • oznake suda (vidjeti pod naslovom „Oznake sudova za ECLI” (Gerechtscode)
 • godine odluke
 • serijskog broja. Postoje dva formata.
  • Do 28. lipnja 2013. sve odluke objavljene u Nizozemskoj dobivale su oznaku „LJN” (Landelijk Jurisprudentie Nummer, nacionalni broj predmeta). LJN se uvijek sastojao od dva slova i četiri znamenke, npr.: „AB1234”. Zbog dosljednosti LJN je uvršten kao peti dio oznake ECLI.
  • Od 28. lipnja 2013. oznake LJN više se ne dodjeljuju. Sve odluke za koje je ECLI dodijeljen nakon tog datuma sadržavaju uzlazni serijski broj koji se sastoji isključivo od znamenki. To može biti slučaj i za odluke donesene prije 28. lipnja 2013.

Najvažnije oznake sudova

U Nizozemskoj postoji velik broj sudova. Oznake najvažnijih nizozemskih sudova navedene su u tablici u nastavku.

Vrhovni sudovi

HR

Hoge Raad (Vrhovni sud)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Ured javnog tužitelja pri Vrhovnom sudu) (glavni državni odvjetnik)

RVS

Raad van State (Državno vijeće)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Sud zadnje instance za socijalnu sigurnost)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Upravni sud zadnje instance za trgovinu i industriju)

Žalbeni sudovi (Appelgerechten)

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Okružni sudovi (Rechtbanken)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Sve oznake sudova

Cjelokupan abecedni popis oznaka nizozemskih sudova dostupan je ovdje. Tijela koja više ne postoje označena su kao „ukinuta” (opgeheven).

Posljednji put ažurirano: 08/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.