Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI pravosudno je vijeće (Raad voor de rechtspraak): Upravitelj je dostupan na sljedećoj adresi: ecliservice@rechtspraak.nl

Oznaka države

Oznaka države za Nizozemsku je: [NL]

Uspostava nacionalnih koordinatora za ECLI

ECLI je u Nizozemskoj uveden 28. lipnja 2013. ECLI se može dodijeliti:

a)      svim sudskim odlukama objavljenima na web-mjestu pravosudnog vijeća: http://www.rechtspraak.nl/;

b)      svim disciplinarnim odlukama objavljenima na web-mjestu zajedničkih disciplinarnih tijela: http://www.tuchtrecht.nl/

c)      svim sudskim odlukama koje nisu objavljene na web-mjestima pod (a) i (b), a koje su objavljene u glasilima ili bazama podataka te sudskim odlukama koje su komercijalno objavljene kao „otvoreni pristup”. Urednici glasila ili upravitelji baza podataka koji žele registrirati odluke koje objavljuju mogu to učiniti putem gore stojeće adrese e-pošte.

d)     svim sudskim odlukama koje se čuvaju u internim bazama podataka pravosudnog vijeća:

Neovisno o objavi same odluke na jednom od dva gore navedena web-mjesta, na web-mjestu http://www.rechtspraak.nl/ objavljuju se svi nizozemski koordinatori za ECLI, zajedno s nazivom tijela koje je donijelo odluku, datumom odluke i brojem predmeta. Ako je poznato, upućivanja na publikaciju također se navode za sva izvješća o odluci u službenim listovima ili bazama podataka.

Nizozemski koordinatori za ECLI sačinjeni su od sljedećih parametara:

  • „ECLI”;
  • oznaka države „NL”;
  • oznaka suda – vidi pod naslovom „Oznake sudova ECLI”;
  • godina odluke;
  • serijski broj. Moguća su dva oblika.
    • Do 28. lipnja 2013., gotovo sve odluke objavljene u Nizozemskoj dobivale su oznaku „LJN” (Landelijk JurisprudentieNummer ili broj predmeta države). Taj LJN uvijek je uključivao dva slova i četiri znamenke, npr.: „AB1234”. Zbog dosljednosti LJN je uvršten kao peti dio oznake ECLI.
    • Od 28. lipnja 2013. oznake LJN više se ne dodjeljuju. Sve odluke za koje je ECLI dodijeljen nakon tog datuma sadržavaju uzlazni serijski broj koji se sastoji isključivo od znamenki. To može biti slučaj i za odluke donesene prije 28. lipnja 2013.

Najvažnije oznake sudova

Nizozemska raspolaže velikim brojem sudova. Oznake najvažnijih nizozemskih sudova navedene su u nastavku.

S 1. siječnjem 2013. ustroj sudova u Nizozemskoj znatno je promijenjen. Sudovi koji više ne postoje od 1. siječnja 2013. označeni su kao „ukinuti”. Dodatna promjena stupila je na snagu 1. travnja 2013. Sudovi koji više ne postoje od tog datuma također su označeni kao „ukinuti”.

Vrhovni sudovi

HR

Hoge Raad (Vrhovni sud)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Ured javnog tužitelja pri Vrhovnom sudu) (nezavisni odvjetnik)

RVS

Raad van State (Državno vijeće)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Sud zadnje instance nadležan za predmete u vezi sa socijalnom sigurnošću)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Upravni sud zadnje instance nadležan za predmete u vezi s trgovinom i industrijom)

Žalbeni sudovi

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Žalbeni sud u Amsterdamu)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (ukinut)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (ukinut)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (ukinut)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Okružni sudovi

RBALK

Rechtbank Alkmaar (Okružni sud u Alkmaaru) (ukinut)

RBALM

Rechtbank Almelo (ukinut)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (ukinut)

RBASS

Rechtbank Assen (ukinut)

RBBRE

Rechtbank Breda (ukinut)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (ukinut)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (ukinut)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (ukinut)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (ukinut)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (ukinut)

RBMID

Rechtbank Middelburg (ukinut)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (ukinut)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (ukinut)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (ukinut)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (ukinut)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (ukinut)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (ukinut)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (ukinut)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Sve oznake sudova

Cjelokupan abecedni popis nizozemskih sudova dostupan je u prilogu. Tijela koja više ne postoje označena su kao „ukinuta”.

Posljednji put ažurirano: 14/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.