Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Nacionalni koordinator za ECLI

Adresa: Rua Duque de Palmela No 23, 1250-097 Lisabon – Portugal

Tel.: +351 213 220 020
Faks: +351 213 474 09 918

E-pošta: csm@csm.org.pt
Internetska stranica: https://www.csm.org.pt/

Kod države

Kod države za Portugal: [PT].

Generiranje nacionalnog ECLI-ja

Uvođenje Europske identifikacijske oznake sudske prakse (ECLI) u Portugalu dovršeno je u studenome 2018. u okviru projekta koji je Europska unija sufinancirala iz programa Pravosuđe za razdoblje 2014.–2020. Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača (DG JUST). Bila je to zajednička inicijativa Vrhovnog sudbenog vijeća (Conselho Superior da Magistratura) i Zavoda za upravljanje financijama i nekretninama sudskih službi (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

ECLI trenutačno obuhvaća presude viših sudova:

 • Vrhovnog suda (Supremo Tribunal de Justiça)
 • Žalbenog suda u Coimbri (Tribunal da Relação de Coimbra)
 • Žalbenog suda u Évori (Tribunal da Relação de Évora)
 • Žalbenog suda u Guimarãesu (Tribunal da Relação de Guimarães)
 • Žalbenog suda u Lisabonu (Tribunal da Relação de Lisboa)
 • Žalbenog suda u Portu (Tribunal da Relação do Porto)

Na internetskim stranicama https://jurisprudencia.csm.org.pt/ dostupna je nova tražilica nacionalne sudske prakse uz upotrebu ECLI-ja.

ECLI se u Portugalu sastoji od sljedećih elemenata:

 • ECLI
 • koda države: „PT
 • koda suda: „STJ”, „TRL”, „TRP”, „TRC”, „TRE” ili „TRG” (ECLI je trenutačno u upotrebi za presude Vrhovnog suda i žalbenih sudova u Lisabonu, Portu, Coimbri, Évori i Guimarãesu)
 • godine presude
 • serijskog broja, koji se u Portugalu temelji na broju predmeta (ponekad uz dodatak dodatne identifikacijske oznake koje se koriste pri prosljeđivanju predmeta višim sudovima).

Sastavnice se međusobno odijeljuju dvotočkom.

Primjer portugalskog ECLI-ja:

Identifikator ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1 odgovara presudi koju je u Portugalu (PT) donio Žalbeni sud u Coimbri (TRC) 2017. u predmetu br. 198/15.3GCACB.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.