Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Nacionalni koordinator za ECLI

Ministarstvo pravosuđa nacionalni je koordinator za ECLI – dti@just.ro.

Oznaka zemlje

Oznaka zemlje za Rumunjsku je [RO].

Generiranje nacionalnog ECLI-ja

ECLI je uveden na rumunjske sudove krajem 2015.

ECLI se s pomoću elektroničkog sustava za upravljanje predmetima (ECRIS) automatski dodjeljuje presudama koje su sudovi donijeli nakon 2007. (Visoki kasacijski sud, žalbeni sudovi, sudovi posebne nadležnosti i okružni sudovi). Kad je riječ o presudama donesenima nakon 15. prosinca 2015., ECLI se prikazuje i na otisnutom primjerku.

Trenutačno ne postoji internetska baza podataka nacionalne sudske prakse povezana s tražilicom ECLI na portalu e-Justice. Međutim, postoji baza podataka u kojoj su sve presude koje su rumunjski sudovi donijeli 2010. preuzete iz sustava ECRIS i objavljene u anonimiziranom obliku – ROLII, ali ona je trenutačno u fazi razvoja.

U Rumunjskoj dijelovi ECLI-ja su:

  • „ECLI”
  • oznaka zemlje „RO”
  • oznaka suda – popis oznaka sudova može se pronaći ovdje(256 Kb)  PDF (256 Kb) RO
  • godina presude
  • redni broj koji se sastoji od internog broja odgovarajućeg elektroničkog registra u sustavu ECRIS (jedinstven za pojedini sud) i broj presude koji je određen u registru sudskih odluka (jedinstven za pojedini registar).

Primjer:

Oznaka ECLI dodijeljena presudi koju je donio Okružni sud Bukurešt 4 mogla bi izgledati ovako: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, pri čemu je „JDS4B” oznaka suda, „2017” je godina presude, „001” je interni broj odgovarajućeg elektroničkog registra u sustavu ECRIS, a „004053” je broj presude.

Posljednji put ažurirano: 07/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.