Europska identifikacijska oznaka sudske prakse (ECLI)

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Nacionalni koordinator za ECLI

Slovenski nacionalni koordinator za ECLI:

Vrhovni sud Republike Slovenije

Evidenčni oddelek,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Adresa elektroničke pošte: ecli.vsrs@sodisce.si

Osoba za kontakt: Gregor Strojin

Oznaka zemlje

Oznaka zemlje za Sloveniju: [SI]

Generiranje nacionalnog ECLI-ja

Slovenija je 1. listopada 2011. uvela ECLI kao integralan dio svih postojećih dokumenata objavljenih u bazama podataka sudske prakse svojih sudova. Svi novi dokumenti koji su uvedeni u baze podataka sudske prakse dobivaju i ECLI oznaku. ECLI će uskoro biti uključen u sve nove sudske odluke.

Sve oznake ECLI automatski se generiraju na temelju postojećih podataka.

Svi poznati privatni izdavači koji objavljuju sudsku praksu obaviješteni su o ECLI-ju i većina ih je objavljenim dokumentima već pridružila oznaku ECLI.

Oznake sudova:

VSRS: Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Vrhovni sud Republike Slovenije)

USRS: Ustavno sodišče Republike Slovenije (Ustavni sud Republike Slovenije)

VSCE: Višje sodišče v Celju (Viši sud u Celju)

VSKP: Višje sodišče v Kopru

VSLJ: Višje sodišče v Ljubljani

VSMB: Višje sodišče v Mariboru

UPRS: Upravno sodišče Republike Slovenije (Upravni sud Republike Slovenije)

VDSS: Višje delovno in socialno sodišče (Viši sud za radne i socijalne sporove)

Napomena: Oznake sudova sastoje se od četiri slova. Zasad su uključeni samo žalbeni sudovi, Vrhovni sud i Ustavni sud Republike Slovenije čije su odluke već objavljene u nacionalnim bazama podataka sudske prakse. Uskoro će se uključiti i ostali sudovi i ustanove.

Godina odluke:

Godina u kojoj je donesena odluka (unos YYYY).

Referentni broj:

Redni referentni broj (dalje u tekstu: ROŠ), npr. II Ips 123/2005) pojedinog suda (podatkovno polje: Odločba (=odluka)) upotrebljava se kao temelj za generiranje rednog broja ECLI (dalje u tekstu: EOŠ).

Druge riječi (npr. Sodba, Sklep itd.) koje mogu biti dio polja Odločba ne smatraju se dijelom ROŠ-a i ispuštaju se/brišu iz EOŠ-a.

Godina koja je dio ROŠ-a zadržava se i u EOŠ-u.

Budući da redni referentni brojevi uključuju znakove kao što su povlake, kose crte ili praznine, oni se u formatu ECLI zamjenjuju točkom (npr. II Ips 123/2005 postaje II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 postaje I.K.123456.2010 itd.).

Na opća pravila za EOŠ primjenjuju se izuzeci opisani u posebnim slučajevima koji su navedeni u nastavku.

Posebni slučajevi:

A: Ako se u jednoj zajedničkoj odluci navode dva ili više ROŠ-a, za generiranje ECLI-ja upotrebljava se samo prvi ROŠ. U takvim se slučajevima na kraju EOŠ-a dodaje „.A”. Do drugih oznaka ROŠ pristup je omogućen putem metapodataka dokumenata.

Primjer:
Sodba II Ips 49/2008 i II Ips 28/2011

tada je ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A

 

B: Ako se u odluci upotrebljava samo jedan ROŠ koji je sličan određenom broju drugih odluka s drugim oznakama ROŠ, one se ne dodaju u baze podataka sudske prakse. Prvi se ROŠ upotrebljava za generiranje ECLI-ja, a drugi se u metapodacima navode kao „isto kao”. Preostale oznake ROŠ upotrebljavaju se za generiranje ECLI-ja koji su navedeni u bazi podataka u vezi sa sličnim odlukama.

Primjer:
Sodba VIII Ips 432/2009, isto kao VIII Ips 50/2009 i VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

tada je ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

isto kao:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Korisnike koji traže bilo koji od tih oznaka ECLI upućuje se na isti dokument.

 

C: U prošlosti se u nekim slučajevima ROŠ istog suda udvostručivao jer je ustanova imala više podružnica i nije imala središnji sustav evidencije predmeta (npr. UPRS). Podružnica je navedena u metapodacima dokumenta. U takvim se slučajevima kombinacija „.slovo” koja predstavlja podružnicu dodaje na kraju EOŠ-a na temelju sljedeće klasifikacije:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Za neke se dokumente kaznenog prava dokumenti u bazi podataka SOVS Vrhovnog suda u polju „Odločba” navode dva ROŠ-a. Za prvi se upotrebljava redni broj (u formatu -NN), a drugi je upisan u zagradama ( ). Razlog je za to dvostruko upisivanje predmeta tijekom prijelazne faze uvođenja računalnog sustava evidentiranja kaznenih predmeta.

U tim se slučajevima za generiranje ECLI-ja upotrebljava samo prvi ROŠ kojem se dodaje redni broj predmeta nakon godine. Drugi ROŠ koji je naveden u zagradama ispušta se iz oznake ECLI.

Primjer:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

tada je ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

E: U nekim se slučajevima za više dokumenata istog suda upotrebljava isti ROŠ, primjerice za privremene mjere i konačne odluke. U tim se slučajevima za generiranje EOŠ-a dodaje broj. Prva odluka (prema datumu njezina donošenja) nema numerički dodatak. Sljedeća ima dodatak „.1”, odluka nakon nje „.2” itd. Oni se dodaju automatski na temelju datuma objave dokumenta.

Primjer:
Sklep G 6/2011 (napomena: ponavlja se u više dokumenata)

tada su oznake ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

itd.

Druge poveznice

Vrhovni sud RS

Ustavni sud RS

Sudska praksa

Sudska praksa (za korištenje programskim sučeljem (API) potrebno je odobrenje Vrhovnog suda)

Sudska praksa Ustavnog suda RS

Posljednji put ažurirano: 01/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.