Európai esetjogi azonosító (ECLI)

Franciaország

Az európai esetjogi azonosító (European Case Law Identifier) franciaországi bevezetése még kísérleti szakaszban van.

Tartalomszolgáltató:
Franciaország

Tagállami ECLI-koordinátor

A kormány főtitkársága a Jogi és Közigazgatási Tájékoztatási Igazgatóságot (Direction de l’information légale et administrativeDILA) jelölte ki Franciaország tagállami ECLI-koordinátorának.

Országkód

Franciaország országkódja: [FR]

A tagállami ECLI létrehozása

Az ECLI-rendszer hatálya alá tartozó francia felsőbíróságok a következők:

 • az Alkotmánytanács (le Conseil constitutionnel);
 • a Semmítőszék (la Cour de cassation);
 • az Államtanács (le Conseil d'État).

Az ECLI öt elemből tevődik össze, amelyek közül az első kettő egy adott tagállam esetében mindig azonos:

ECLI:FR:{bírósági_kód}:{határozathozatal éve}:{sorszám}

E három bíróság mindegyike rendelkezik bírósági kóddal és a sorszám képzésére vonatkozó szabályokkal.

A határozathozatal évét mindig 4 számjegy jelöli (ÉÉÉÉ formátumban, például: 2012).

1. Az Alkotmánytanács

A bírósági kód mindig CC.

Az ECLI általános formátuma tehát:

ECLI:FR:CC:{határozathozatal éve}:{sorszám}

A sorszám két részből áll, amelyeket pont választ el egymástól:

 1. az egyes határozattípusokon belül a sorozatszám (amely minden évben 1-ről indul);
 2. a határozat típusa (DC, QPC, AN… a típusok listáját lásd itt)

Például:

A 2012-270 QPC. számú, 2012. július 27-én (pénteken) hozott határozat esetében az ECLI a következő lenne: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. A Semmítőszék

A bírósági kód mindig CCASS.

Az ECLI általános formátuma tehát:

ECLI:FR:CCASS:{határozathozatal éve}:{sorszám}

A sorszám két, közvetlenül egymáshoz kapcsolódó elemből áll:

 1. a bíróság összetételére utaló ECLI-kód (az alábbi táblázat alapján meghatározott két alfanumerikus karakter):
 2. AP Assemblée plénière (teljes ülés)
  AV Avis (vélemény)
  C1 Première chambre civile (első polgári kollégium)
  C2 Deuxième chambre civile (második polgári kollégium)
  C3 Troisième chambre civile (harmadik polgári kollégium)
  CO Chambre commerciale (gazdasági kollégium)
  CR Chambre criminelle (büntető kollégium)
  MI Chambre mixte (összevont kollégium)
  OR Ordonnance du premier président (elnöki végzés)
  SO Chambre sociale (szociális kollégium)

  A kód egy nyolc karakterből álló, belső igazgatási szám használatán alapul:

  egy egykarakteres kód a bíróságon belüli szakág azonosítására;

  két számjegy a határozathozatal évére vonatkozóan;

  egy öt számjegyű sorozatszám az adott bírósági szakág által az adott évben hozott határozatra vonatkozóan.

  Példa: A Semmítőszék büntető kollégiumának 2013. február 27-i ítélete esetében a fellebbezés száma 12-81.063, az igazgatási szám pedig C1300710. Az ítélet sorszámának első része a büntető kollégium miatt CR lesz.

 3. Az igazgatási szám utolsó öt számjegye.
 4. Példánkban a sorszám második része 00710 lesz. Összességében a Semmítőszék büntető kollégiuma által a 12-81063. számú fellebbezés alapján, 2013. február 27-én hozott ítélet esetében az ECLI a következő: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Az Államtanács

Az Államtanács egy bírósági kódot használ, amely a bíróság adott szakágát jelöli: a CE karaktereket közvetlenül követik betűk, az alábbiak szerint:

Assemblée (teljes ülés) CEASS
Ordonnance (végzés) CEORD
Section du contentieux (peres ügyszak) CESEC
Sous-section jugeant seule (egyesbíróként eljáró bírók) CESJS
Sous-sections réunies (összevont bírói tanácsok)

CESSR

Chambre jugeant seule (egyedül eljáró kollégium)

CECHS

Chambres réunies (összevont kollégiumok)

CECHR


A CE kód önmagában nem használatos.

Az általános formátum tehát:

ECLI:FR:CE…:{határozathozatal éve}:{sorszám}

A sorszám ebben az esetben is két részből áll, amelyeket pont választ el egymástól:

 1. a határozat alapjául szolgáló kérelem száma;
 2. a határozathozatal napja, a következő formátumban: ÉÉÉÉHHNN.

Például:

Az Államtanács 3. és 8. összevont bírói tanácsának 355099. számú, 2013. március 1-jén hozott határozata esetében az ECLI a következő: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Utolsó frissítés: 05/08/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.