Európai esetjogi azonosító (ECLI)

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

Tagállami ECLI-koordinátor

Németország ECLI-koordinátora a következő hatóság:
Szövetségi Igazságügyi Hivatal (Bundesamt für Justiz)
VII 1. egység
Adenauerallee 99-103.
53113 Bonn
Németország

Telefon: +49 228 99410-5801

E-mail: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Az ECLI bevezetése és elterjedése Németországban

Németországban a Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht), Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Bundesgerichtshof), a Szövetségi Közigazgatási Bíróság (Bundesverwaltungsgericht), a Szövetségi Adóügyi Bíróság (Bundesfinanzhof), a Szövetségi Munkaügyi Bíróság (Bundesarbeitsgericht), a Szövetségi Szociális Bíróság (Bundessozialgericht) és a tartományi (Länder) bíróságok bevezették az ECLI-t a határozati nyilvántartásaikba. Az ECLI bevezetése óta a honlapjukon közzétett valamennyi határozathoz ECLI-t rendelnek. Részletekért lásd:

Szövetségi Alkotmánybíróság
http://www.bundesverfassungsgericht.de (a tervek szerint visszamenőlegesen ECLI-t rendelnek valamennyi közzétett határozathoz);

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság
http://www.bundesgerichtshof.de (a Szövetségi Alkotmánybíróság honlapján 2016. január 1. óta közzétett határozatok esetében);

Szövetségi Közigazgatási Bíróság
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (a Szövetségi Közigazgatási Bíróság honlapján közzétett valamennyi határozat esetében);

Szövetségi Adóügyi Bíróság
http://www.bundesfinanzhof.de (a Szövetségi Adóügyi Bíróság honlapján 2016. október 4. óta közzétett határozatok esetében);

Szövetségi Munkaügyi Bíróság
http://www.bundesarbeitsgericht.de (a 2015. január 1-jénél későbbi keltezésű határozatok esetében);

Szövetségi Szociális Bíróság
http://www.bundessozialgericht.de (a Szövetségi Szociális Bíróság honlapján 2010. január 1. óta közzétett határozatok esetében);

Tartományi (Länder) bíróságok
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php.

Az uniós ECLI keresőprogram segítségével kereshet olyan szövetségi alkotmánybírósági és szövetségi közigazgatási bírósági határozatokat is, amelyekhez ECLI-t rendeltek.

Az ECLI-k felépítése

Általános
Az ECLI-k öt elemből állnak. Az egyes elemeket kettőspont választja el egymástól. A Németország által kiadott ECLI-k mindig az ECLI-vel kezdődnek ①), amelyet a Németországot jelző „DE” követ (②). A harmadik elem, az ún. bírósági kód (③) azt mutatja, hogy melyik bíróság hozta a határozatot (pl. BVerfG a Szövetségi Alkotmánybíróság esetében). A negyedik elem (④) azt az évet jelöli, amelyben a határozatot meghozták, és egy négyjegyű számsorból áll („éééé” formátumban, pl. 2016).

 

ECLI-k

 

Az ötödik elemet a bíróságok hozzák létre a saját szabályaik szerint, ez az elem sorszám néven ismert (⑤ és továbbiak). Az egyes bíróságok által használt bírósági kódokat és sorszámokat az alábbiakban külön ismertetjük.

Az egyes bíróságok adatai

Szövetségi Alkotmánybíróság

A bírósági kód (③) mindig a „BVerfG”. A sorszám az ⑤-től ⑨-ig terjedő részekből áll. Az utolsó előtti és az utolsó részt pont választja el egymástól. A sorszám pontos elemeit az alábbiakban részletezzük.

 1. Eljárástípus:

b

annak megállapítása, hogy egy vagy több fél az Alkotmánnyal ellentétesen járt el

c

a választás eredményét megállapító határozattal szembeni kifogás elbírálása

e

alkotmányos szervek közötti hatásköri összeütközés feloldása

f

absztrakt normakontroll

g

a szövetségi kormány és a tartományok (Länder) közötti hatásköri összeütközés feloldása

h

a szövetségi kormány és a tartományok (Länder) közötti egyéb jogviták

k

tartományi (Land) alkotmányossági jogviták elbírálása

l

egyedi normakontroll

m

a nemzetközi jog mint szövetségi jog vizsgálata

n

az Alaptörvény értelmezése tartományi (Land) alkotmánybíróság kérésére

p

szövetségi törvényben előírt egyéb döntéshozatal

q

ideiglenes intézkedések

r

alkotmányossági panaszok elbírálása

up

teljes ülésen történő döntéshozatal

vb

az igazságügyi eljárások késlekedése miatti panaszok elbírálása

 1. Az ítélkező testület rövidítése: „k” (tanács) vagy „s” (szenátus) (kivéve a teljes ülésen történ döntéshozatalt és az igazságügyi eljárások késlekedése miatti panaszok elbírálását; ezek esetében az ítélkező testület az „up” és a „vb” rövidítésből implicit módon meghatározható).
 2. A határozat pontos dátuma „ééééhhnn” formátumban.
 3. Opcionális: egy további megkülönböztető karakter (a-tól z-ig terjedő betűrendben). Ezt akkor alkalmazzák, amikor a határozatokat ugyanaz a bíróság hozza meg azonos dátummal és ügyiratszámmal (pl. ugyanazt a dátumot és ügyiratszámot kapja az ideiglenes végzés meghosszabbítása, mint ami az ügy érdemében hozott határozaté). Megkülönböztető karaktert csak akkor adnak hozzá az azonosítóhoz, ha az a nem egyértelmű ECLI-k kiosztásának megakadályozása céljából szükséges.
 4. Fő ügyiratszám (az osztály azonosítójából, a nyilvántartási számból, a bejegyzés számából és a bejegyzés évéből áll „éé” formátumban). Nincs szóköz az osztály azonosítója és a nyilvántartási szám között, sem a nyilvántartási szám és a bejegyzés száma között. A bejegyzés száma és a bejegyzés éve közötti perjel szintén kimarad az ECLI-ből. A bejegyzés száma mindig négyjegyű számként jelenik meg az ECLI-ben. Szükség esetén kezdő nullákat kell beilleszteni a bejegyzés száma elé. Az utolsó két számjegy tehát mindig a bejegyzés évét jelöli.

Példa:
A Szövetségi Alkotmánybíróság Második Osztálya első osztályának 2016. március 1-jei, 2 BvB 1/13 ügyiratszámú határozata a következő ECLI-t kapja:

 

A „c” kiegészítő karakter azt jelzi, hogy ez a negyedik határozat egy egyébként azonos ECLI alatt.

Szövetségi Legfelsőbb Bíróság

A bírósági kód (③) mindig a „BGH”. A sorszám az ⑤-től ⑨-ig terjedő részekből áll. A ⑦ és ⑧ részeket pont választja el egymástól. A sorszám pontos elemeit az alábbiakban részletezzük.

 1. A határozat pontos dátuma „nnhhéé” formátumban.
 2. A határozat típusának rövidítése („U”: ítélet [Urteil], „B”: határozat [Beschluss], „V”: végzés [Verfügung], „S”: egyéb]).
 3. Fő ügyiratszám (az osztály azonosítójából, a nyilvántartási számból, a bejegyzés számából és a bejegyzés évéből áll „éé” formátumban). Nincs szóköz az osztály azonosítója és a nyilvántartási szám között, sem a nyilvántartási szám és a bejegyzés száma között. A bejegyzés száma és a bejegyzés éve közötti perjel helyett pontot tesznek.
 4. Egy további megkülönböztető karaktert (egymást követő, 0–9-ig terjedő számozással) használnak minden esetben, ha ugyanazzal a dátummal és ügyiratszámmal több azonos típusú határozat hozatalára került sor.

Példa:
A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság Büntetőügyekben eljáró Második Osztályának 2016. március 15-i, 2 StR 487/15 ügyiratszámú határozata a következő ECLI-t kapja:

 

A „2” kiegészítő karakter azt jelzi, hogy ez a harmadik határozat egy egyébként azonos ECLI alatt.

Szövetségi Közigazgatási Bíróság

A bírósági kód (③) mindig a „BVerwG”. A sorszám az ⑤-től ⑨-ig terjedő részekből áll. A ⑦ és ⑧részeket pont választja el, kivéve, ha az ügyiratszám végén „D” jelzés (jogi védelem túl hosszúra nyúlt bírósági eljárás esetén) szerepel, mely esetben nincs pont az ügyiratszám (⑦) és a további – kiegészítő – megkülönböztető karakter (⑧) között. A sorszám pontos elemeit az alábbiakban részletezzük.

 1. A határozat pontos dátuma „nnhhéé” formátumban.
 2. A határozat típusának rövidítése („U”: ítélet [Urteil], „B”: határozat [Beschluss], „G”: végzés [Gerichtsbescheid]).
 3. Fő ügyiratszám (az osztály azonosítójából, a nyilvántartási számból, a bejegyzés számából és a bejegyzés évéből áll „éé” formátumban). Nincs szóköz az osztály azonosítója és a nyilvántartási szám között, sem a nyilvántartási szám és a bejegyzés száma között. A régebbi ügyiratszámok esetében van egy perjel a bejegyzés száma és a bejegyzés éve között; az ECLI-kben ezt a perjelet egy pont váltja fel.
 4. Egy további megkülönböztető karaktert (egymást követő, 0–9-ig terjedő számozással) használnak minden esetben, ha ugyanazzal a dátummal és ügyiratszámmal több azonos típusú határozat hozatalára került sor.

Példa:
A Szövetségi Közigazgatási Bíróság Kilencedik Osztályának 2002. április 17-i, 9 CN 1/01 ügyiratszámú ítélete a következő ECLI-t kapja:

 

 

Szövetségi Adóügyi Bíróság

A bírósági kód (③) mindig a „BFH”. A sorszám az ⑤-től ⑨-ig terjedő részekből áll. Az egyes részeket pont választja el egymástól. A sorszám pontos elemeit az alábbiakban részletezzük.

 1. A határozat típusának rövidítése:

VE

Az Európai Unió Bírósága elé terjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem

VV

A Szövetségi Alkotmánybíróság elé terjesztett beadvány

BA

Határozat ideiglenes intézkedések meghozatalával kapcsolatos eljárásban:

kérelem a végrehajtás felfüggesztése iránt [A1], fellebbezés a végrehajtást felfüggesztő határozat ellen [A2]

B

Határozat, kivéve, ha BA-t kell adni

U

Ítélet, jogerős bírósági végzés, közbenső végzés stb.

 1. A határozat pontos dátuma „nnhhéé” formátumban.
 2. Fő ügyiratszám (az osztály azonosítójából, a nyilvántartási számból, a bejegyzés számából és a bejegyzés évéből áll „éé” formátumban). Nincs szóköz az osztály azonosítója és a nyilvántartási szám között, sem a nyilvántartási szám és a bejegyzés száma között. A bejegyzés száma és a bejegyzés éve közötti perjel helyett pontot tesznek.
 3. Egy további megkülönböztető karaktert (egymást követő, 0–9-ig terjedő számozással) használnak minden esetben, ha ugyanazzal a dátummal és ügyiratszámmal több azonos típusú határozat hozatalára került sor.

Példa:
A Szövetségi Adóügyi Bíróság Tizedik Osztályának 2016. június 1-jei, X R 66/14 ügyiratszámú ítélete a következő ECLI-t kapja:

 

Szövetségi Munkaügyi Bíróság

A bírósági kód (③) mindig a „BAG”. A sorszám az ⑤-től ⑨-ig terjedő részekből áll. Az egyes részeket pont választja el egymástól. A sorszám pontos elemeit az alábbiakban részletezzük.

 1. A határozat pontos dátuma „nnhhéé” formátumban.
 2. A határozat típusának rövidítése („U”: ítélet [Urteil], „B”: határozat [Beschluss]).
 3. Fő ügyiratszám (az osztály azonosítójából, a nyilvántartási számból, a bejegyzés számából és a bejegyzés évéből áll „éé” formátumban). Nincs szóköz az osztály azonosítója és a nyilvántartási szám között, sem a nyilvántartási szám és a bejegyzés száma között. A bejegyzés száma és a bejegyzés éve közötti perjel helyett pontot tesznek.
 4. Egy további megkülönböztető karaktert (egymást követő, 0–9-ig terjedő számozással) használnak minden esetben, ha ugyanazzal a dátummal és ügyiratszámmal több azonos típusú határozat hozatalára került sor.

Példa:
A Szövetségi Munkaügyi Bíróság Tizedik Osztályának 2015. január 7-i, 10 AZB 109/14 ügyiratszámú ítélete a következő ECLI-t kapja:

 

 

Szövetségi Szociális Bíróság

A bírósági kód (③) mindig a „BSG”. A sorszám az ⑤-től ⑨-ig terjedő részekből áll. A részeket semmilyen módon nem különítik el. A sorszám pontos elemeit az alábbiakban részletezzük.

 1. A határozat pontos dátuma „nnhhéé” formátumban.
 2. A határozat típusának rövidítése („U”: ítélet [Urteil], „B”: határozat [Beschluss]).
 3. Fő ügyiratszám (a következőkből áll: „B”: Szövetségi Szociális Bíróság, az osztály azonosítója, a terület azonosítója, a bejegyzés száma az adott területen és a kapcsolódó nyilvántartás, a bejegyzés éve „éé” formátumban és a nyilvántartási szám). Az ügyiratszám nem alfanumerikus elemei kimaradnak.
 4. Egy további megkülönböztető karaktert (egymást követő, 0–9-ig terjedő számozással) használnak minden esetben, ha ugyanazzal a dátummal és ügyiratszámmal több azonos típusú határozat hozatalára került sor.

Példa:
A Szövetségi Szociális Bíróság Harmadik Osztályának 2017. január 25-i, B 3 P 2/15 ügyiratszámú ítélete a következő ECLI-t kapja:

 

A tartományok (Länder) bíróságai

Az elfogadható bírósági kódok (③) felsorolása a mellékelt táblázatban  Excel (52 KB) DE olvasható. A sorszám az ⑤-től ⑦-ig terjedő részekből áll. Az egyes részeket pont választja el egymástól. A sorszám pontos elemeit az alábbiakban részletezzük.

 1. A határozat pontos dátuma „hhnn” formátumban.
 2. Ügyiratszám (vagy több ügyiratszám esetén: ügyiratszámok) – legfeljebb 17 karakterből áll, és a fő ügyiratszám első karakterével kezdődik. Ha van pont a tizenhetedik karakter után, akkor ezt a pontot ki kell hagyni. Az umlautokat ki kell cserélni (ä = AE, ö = OE, ü = UE) és a nem alfanumerikus karaktereket, például szóközöket vagy perjeleket ki kell hagyni. Ha a számok vagy betűk egymás mellett jelennének meg, ponttal választják el őket el egymástól (pl. a 9 C 1023/12 9C1023.12-re változik).
 3. Egy további kétjegyű megkülönböztető kódot (egymást követő, 00–99-ig terjedő számozással) használnak minden esetben, ha ugyanazzal a dátummal és ügyiratszámmal több azonos típusú határozat hozatalára került sor.

Példa:
A Stuttgarti Regionális Bíróság gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó Hatodik Nagytanácsának 6 KLs 34 Js 2588/10 ügyiratszámú, 2015. január 26-i határozata esetében az ECLI a következő:

 

Utolsó frissítés: 08/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.