Európai esetjogi azonosító (ECLI)

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

Tagállami ECLI-koordinátor

A tagállami ECLI-koordinátor az Igazságszolgáltatási Tanács (Raad voor de rechtspraak). A koordinátorral a következő e-mail-címen léphet kapcsolatba: kennissystemen@rechtspraak.nl

Országkód

Hollandia országkódja: [NL]

Tagállami ECLI létrehozása

Az ECLI hollandiai bevezetésére 2013. június 28-án került sor. ECLI az alábbiakhoz rendelhető hozzá:

 • az Igazságszolgáltatási Tanács honlapján közzétett összes bírósági határozat:
 • a fegyelmi hatóságok hivatalos honlapján (a fegyelmi testületek közös honlapján) közzétett összes fegyelmi határozat:
 • az a) és b) pontban említett honlapokon közzé nem tett, de folyóiratokban vagy adatbázisokban megjelentetett minden bírósági határozat, valamint a kereskedelmi szempontból „szabad hozzáférésűként” közzétett bírósági határozatok. A határozatokat nyilvántartásba vetetni kívánó folyóirat-szerkesztők vagy adatbázis-kezelők ezt megtehetik a fenti e-mail-címen keresztül;
 • az Igazságszolgáltatási Tanács belső adatbáziaiában szereplő minden bírósági határozat.

Függetlenül attól, hogy magát a határozatot közzétették-e a fent említett két honlap valamelyikén, minden hollandiai ECLI esetében legalább a határozatot hozó szerv neve, a határozat kelte és az ügy száma megtalálható a rechtspraak.nl weboldalon.

Emellett a határozat szaklapokban vagy adatbázisokban való közzétételének ismert hivatkozásait is megadják. A hollandiai ECLI-k felépítése a következő:

 • „ECLI”;
 • az „NL” országkód;
 • a bíróság kódja – lásd az „ECLI bírósági kódok” (Gerechtscode) cím alatt;
 • a határozat meghozatalának éve;
 • sorozatszám. Két lehetséges formátum létezik.
  • 2013. június 28. előtt gyakorlatilag minden, Hollandiában közzétett határozatot országos ügyszám-azonosítóval (Landelijk Jurisprudentie Nummer, LJN) láttak el. Az LJN mindig két betűből és négy számjegyből állt, pl.: „AB1234” A konzisztencia biztosítása érdekében az ECLI-kód ötödik részét ez az LJN alkotja.
  • 2013. június 28. óta LJN-azonosító hozzárendelésére nem kerül sor. Az e dátumot követően ECLI-kóddal ellátott minden határozat emelkedő sorszámot kap, amely csak számjegyekből áll. Ez a 2013. június 28. előtt kiadott határozatokra is vonatkozhat.

A legfontosabb bírósági kódok

Hollandiában sok bíróság működik. Az alábbi felsorolás a legfontosabb hollandiai bíróságok kódját tartalmazza.

Legfelsőbb szinten eljáró bíróságok

HR

Hoge Raad (Legfelsőbb Bíróság)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (a Legfelsőbb Bíróság Ügyészi Hivatala) (legfőbb ügyész)

RVS

Raad van State (Államtanács)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (a társadalombiztosítási ügyekben végső fokon eljáró bíróság)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Kereskedelmi és ipari ügyekben végső fokon eljáró közigazgatási bíróság)

Fellebbviteli bíróságok (Appelgerechten)

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Körzeti bíróságok (Rechtbanken)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Az összes bírósági kód

A hollandiai bírósági kódok teljes, betűrendes listája itt található. A már nem létező szervek mellett az „opgeheven” (megszűnt) jelzés látható.

Utolsó frissítés: 08/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.