Európai esetjogi azonosító (ECLI)

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

Tagállami ECLI-koordinátor

Szlovénia tagállami ECLI-koordinátora:

A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Evidenčni oddelek (Iktatási Osztály)

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Szlovénia

E-mail: ecli.vsrs@sodisce.si

Kapcsolattartó: Gregor Strojin

Országkód

Szlovénia országkódja: [SI]

A tagállami ECLI létrehozása

Szlovénia 2011. október 1-jén vezette be az ECLI-t, azt az esetjogi adatbázisokban már szereplő valamennyi dokumentum megkapta. Az esetjogi adatbázisokba bekerülő új dokumentumok szintén kapnak ECLI-t. A közeljövőben ECLI-t fog kapni minden új bírósági határozat is.

Az ECLI létrehozása a meglévő adatok alapján, automatikusan történik

Az ítélkezési gyakorlattal kapcsolatos dokumentumok összes ismert magánkiadója tájékoztatást kapott a helyzetről, többségük már ellátta ECLI-vel a közzétett dokumentumokat.

Bírósági kódok:

VSRS: A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: A Szlovén Köztársaság Alkotmánybírósága (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Celjei fellebbviteli bíróság (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Koperi fellebbviteli bíróság (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Ljubljanai fellebbviteli bíróság (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Maribori fellebbviteli bíróság (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Munkaügyi és társadalombiztosítási fellebbviteli bíróság (Višje delovno in socialno sodišče)

Megjegyzés: A bírósági kódok 4 betűből állnak. A rendszerben résztvevő bíróságok listája jelenleg csak a fellebbviteli bíróságokat, a Legfelsőbb Bíróságot és az Alkotmánybíróságot tartalmazza; ezek határozatait már közzéteszik az országos esetjogi adatbázisokban. Más bíróságok és intézmények a közeljövőben fognak felkerülni a listára.

A határozat éve:

Az az év, amelyben a határozatot hozták (ÉÉÉÉ formátumban).

Sorszám:

Az ECLI-sorszám képzéséhez az adott bíróság rendes sorszámát (az Odločba (határozat) adatmező tartalmát, pl. II Ips 123/2005) veszik alapul .

Az Odločba mezőben esetlegesen előforduló más szavak (pl. Sodba, Sklep stb.) nem minősülnek a rendes sorszám részének, és az ECLI-sorszám képzésekor el kell hagyni őket.

A rendes sorszámban szereplő évszám az új ECLI-sorszámnak is része marad.

Mivel a rendes sorszámokban olyan jelek is szerepelnek, mint a kötőjelek, perjelek vagy szóközök, ezek mindegyikét az ECLI-formátum egyes részeit elválasztó jellel kell helyettesíteni (pl. II Ips 123/2005 helyett II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 helyett I.K.123456.2010 stb.).

Az ECLI-sorszámra vonatkozó általános szabályok az alábbi speciális esetekre meghatározott kivételekkel alkalmazandók.

Speciális esetek:

A: Ha egy egyesített ügyekben hozott határozatban kettő vagy több rendes sorszám szerepel, akkor csak az első rendes sorszám használandó az ECLI képzéséhez. Ilyen esetekben az ECLI-sorszám végét a „.A” toldattal kell kiegészíteni. A többi rendes sorszám a dokumentum metaadatain keresztül érhető el.

Példa:
Sodba II Ips 49/2008 és II Ips 28/2011

esetében az ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A

 

B: Ha a határozat, amely egyetlen rendes sorszámmal rendelkezik, hasonlít több, eltérő rendes sorszámmal rendelkező határozatra, akkor a többi határozat nem került be az esetjogi adatbázisokba. Az ECLI létrehozásához az első rendes sorszámot használják, a többit pedig „a következőkkel azonos:” megjelöléssel a metaadatok között tüntetik fel. A többi rendes sorszámot olyan ECLI-k létrehozásához használják, amelyeket az adatbázisban a hasonló határozatokhoz kapcsolódókként sorolnak fel.

Példa:
Sodba VIII Ips 432/2009, a következőkkel azonos: VIII Ips 50/2009 és VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

esetében az ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

a következőkkel azonos:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

A felhasználó ezen ECLI-k bármelyikére irányuló keresés esetén ugyanahhoz a dokumentumhoz fog eljutni.

 

C: Korábban előfordult, hogy ugyanazon bíróság rendes sorszáma megkettőződött, mert az intézménynek több, egymástól eltérő helyen működő részlege volt, és nem rendelkezett központosított ügykezelési rendszerrel (pl. UPRS). A konkrét részleg a dokumentum metaadatai alapján azonosítható. Ilyen esetekben az ECLI-sorszám végét a részleg jelölésére szolgáló „.betű” toldattal kell kiegészíteni, az alábbi osztályozás szerint:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M

 

D: A Legfelsőbb Bíróság SOVS-adatbázisában szereplő egyes büntetőjogi dokumentumok két rendes sorszámot használnak az „Odločba” mezőben. Az első a sorszámot használja (-NN formátumban), a másik pedig zárójelben szerepel ( ). Ennek oka az ügyek kettős nyilvántartásba vétele a számítógépesített büntetőügy-kezelési rendszer bevezetésére szolgáló átmeneti időszak során.

Ilyen ügyeknél csak az első rendes sorszámot használják az ECLI létrehozásához, amelyhez – az évszám után – hozzáteszik az ügy sorszámát. A zárójelben szereplő másik rendes sorszám figyelmen kívül marad, és nem része az ECLI-nek.

Példa:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

esetében az ECLI:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: Bizonyos esetekben ugyanazon bíróság több dokumentuma viseli ugyanazt a rendes sorszámot (például az ideiglenes intézkedés és a végleges határozat). Ilyen ügyeknél az ECLI képzésekor a rendes sorszám egy újabb számmal egészül ki. A kibocsátás dátuma szerinti első határozat száma nem egészül ki újabb számmal. A következő a „.1”, az azt követő a „.2” stb. kiegészítést kapja. A kiegészítéseket automatikusan generálják, a dokumentum kibocsátásának dátuma alapján.

Példa:
Sklep G 6/2011 (megjegyzés: több dokumentumban szerepel)

esetében az ECLI-k:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

stb.

Kapcsolódó linkek

A Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Vrhovno sodišče RS)

A Szlovén Köztársaság Alkotmánybírósága (Ustavno sodišče RS)

Ítélkezési gyakorlat

Ítélkezési gyakorlat (az alkalmazásprogramozási felület (API) használatához a Legfelsőbb Bíróság engedélye szükséges)

Az Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Utolsó frissítés: 01/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.