Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Federalinė skaitmeninių ir ekonominių reikalų ministerija

Skaitmeniniai reikalai ir e. valdymas. Programų ir projektų valdymas (III/5 skyrius)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Helmut Weichsel

Tel. +43 1 53115/204211

Faksas: +43 1 53109/204211

E. paštas: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Šalių kodai

Austrijos ECLI kodas: [AT]

ECLI sudarymas

ECLI taikomas internete skelbiant šių teismų ir įstaigų sprendimus:

  • Konstitucinio Teismo (Verfassungsgerichtshof)
  • Aukščiausiojo Teismo (Oberster Gerichtshof) ir kitų teismų
  • Federalinio administracinio teismo (Bundesverwaltungsgericht)
  • Federalinio finansų teismo (Bundesfinanzgericht)
  • žemių administracinių teismų (Landesverwaltungsgerichte)
  • Duomenų apsaugos institucijos (Datenschutzbehörde)
Paskutinis naujinimas: 08/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.