Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Federalinė kanceliarija

E. valdžia, programų ir projektų valdymas (I/13 departamentas)

Ballhausplatz 2

A-1014 Vienna

Helmut Weichsel

Tel. (+43 1) 53115/204211

Faks. (+43 1) 53109/204211

E. paštas helmut.weichsel@bka.gv.at

Šalies kodas

Austrijos ECLI šalies kodas – [AT]

Nacionalinio ECLI sudarymas

ECLI suteikiamas internete skelbiant sprendimus, kuriuos priėmė šie teismai ir institucijos:

  • Konstitucinis Teismas (Verfassungsgerichtshof)
  • Aukščiausiasis Teismas (Oberster Gerichtshof) ir kiti teismai
  • Federalinis administracinis teismas (Bundesverwaltungsgericht)
  • Federalinis finansų teismas (Bundesfinanzgericht)
  • Žemių administraciniai teismai (Landesverwaltungsgerichte)
  • Duomenų apsaugos institucija Protection Authority (Datenschutzbehörde)
Paskutinis naujinimas: 16/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.