Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Belgijos nacionalinio koordinatoriaus funkcijas atlieka Federalinės viešosios teisingumo tarnybos (Spustelėjus nuorodą atsidaro naujas langas.SPF JusticeSpustelėjus nuorodą atsidaro naujas langas.info@just.fgov.be) centrinės tarnybos.

Šalies kodas

ECLI Belgijos kodas: [BE]

Nacionalinio ECLI sudarymas

ECLI indeksavimas pradėtas 2017 m. spalio mėn.
Teismų praktika:

  • Kasacinio teismo,
  • apeliacinių teismų,
  • darbo ginčų apeliacinių teismų (Cour du travail/Arbeidshof),
  • pirmosios instancijos teismų,
  • komercinių bylų teismų,
  • darbo ginčų teismų (Tribunal du travail/Arbeidsrechtbank),

užregistruota Spustelėjus nuorodą atsidaro naujas langas.viešojoje Belgijos teismų praktikos duomenų bazėje JUPORTAL, taip pat pateikiama ECLI paieškos sistemoje.

ECLI numerį sudaro: ECLI:BE:[teismo kodas]:[sprendimo metai]:[serijos numeris]

Eilės numeris sudarytas iš dviejų dalių, atskirtų tašku:

  • „sprendimo rūšies“ kodas:

ARR – teismo sprendimai ir nutartys,
CONC – prokuratūros išvados,
DEC – teisminių institucijų sprendimai,
ORD – įsakymai,
AVIS – nuomonės.

  • Serijos numeris.

Iki 2019 m. lapkričio mėn. vidurio šį serijos numerį sudarė sprendimo datos formatas YYYYMMDD (metai-mėnuo-diena), po jo – taškas ir eilės numeris.

Nuo 2019 m. lapkričio mėn. vidurio Kasacinio teismo sprendimų ir išvadų eilės numeriai taip pat apima informaciją apie bylą nagrinėjusią kolegiją. Serijos numerio formatas – YYYYMMDD (metai-mėnuo-diena), po to – taškas, kolegijos kodas, vėl taškas ir eilės numeris.

Kasacinio teismo prokuratūros išvados byloje, kurioje sprendimas priimtas 2010 m. gegužės 6 d., visas ECLI numeris yra: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Pavyzdžiui, visas 2020 m. spalio 30 d. Kasacinio teismo sprendimo ECLI numeris yra: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Jei ieškote sprendimo ir jau žinote jo ECLI numerį, konkretų puslapį, kuriame pateikiama išsami informacija apie sprendimą, rasite tiesiogiai šiuo URL adresu: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

Pavyzdžiui, pirmiau kaip pavyzdys pateiktų ECLI numerių puslapius su išsamia informacija rasite šiais adresais:

Spustelėjus nuorodą atsidaro naujas langas.https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Spustelėjus nuorodą atsidaro naujas langas.https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Teismo kodas

Belgijoje yra daug teismų kodų. Belgijos teismų kodų sąrašas pateikiamas šioje pridedamoje lentelėje PDF (276 Kb) FR.

2014 m. balandžio 1 d. Belgijos teismų sistema buvo pertvarkyta. Pridedamoje lentelėje pateikiami teismų pavadinimai prieš 2014 m. balandžio 1 d. reformą ir po jos.

Paskutinis naujinimas: 23/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.