Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius –

Aukščiausioji teismų taryba,
Ul. Ekzarh Yosif 12,
Sofia 1000,
Bulgaria

Interneto svetainė: http://www.vss.justice.bgvss@vss.justice.bg

Šalies kodas

Bulgarijos kodas – BG

Nacionalinio ECLI sudarymas

ECLI sugeneruojamas kiekvienam teismo sprendimui, kuris skelbiamas centrinėje interneto duomenų bazėje (https://legalacts.justice.bg/). Portalą tvarko Bulgarijos ECLI koordinatorius, Aukščiausioji teismų taryba. ECLI sudarymo tvarka pateikta 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 4 dėl teismo dokumentų registro tvarkymo, saugojimo ir prieigos prie jo septintame skyriuje.

ECLI sudaro šie elementai:

Santrumpa ECLI

Šalies kodas BG

Teismo kodas, kurį sudaro dvi dalys:

 • Teismo tipas (2 didžiosios raidės):
  • CC – Konstitucinis Teismas
  • SC – Aukščiausiasis kasacinis teismas
  • SA – Aukščiausiasis administracinis teismas
  • PA – specializuotas baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas
  • PC – specializuotas baudžiamųjų bylų teismas
  • MA – apeliacinis karo teismas
  • MC – karo teismai
  • AP – apeliaciniai teismai
  • AD – administraciniai teismai
  • DC – apygardos teismai
  • RC – apylinkės teismai
 • Skaitmeninis teismo kodas (3 skaitmenys):
  • 000 – Konstitucinis Teismas
  • 001 – Aukščiausiasis kasacinis teismas
  • 002 – Aukščiausiasis administracinis teismas
  • Visų kitų teismų kodai pateikti Teismų administravimo taisyklių[1] 9 priede.
 • Kodų pavyzdžiai:
  • CC000 – Konstitucinis Teismas.
  • SC001 – Aukščiausiasis kasacinis teismas
  • SA002 – Aukščiausiasis administracinis teismas
  • AP500 – Plovdivo apeliacinis teismas
  • DC530 – Plovdivo apygardos teismas
  • RC533 – Plovdivo apylinkės teismas
 • 1 lentelėje išvardyti visų teismų kodai, naudojami trečiajame ECLI komponente.

Metai, kuriais priimtas teismo sprendimas, formatas „MMMM“

Teismo sprendimo numeris, kurį sudaro keturi elementai, iš kurių paskutinis tašku atskiriamas nuo trijų pirmųjų.

 • 4 skaitmenys: bylos metai
 • 2 skaitmenys: bylos rūšies kodas. Šie kodai nurodyti Teismų administravimo taisyklių 80 straipsnio 2 dalyje, žr. 2 lentelę.
 • 5 skaitmenys: bylos numeris atitinkamais metais
 • 3 skaitmenys: teismo sprendimo numeris konkrečioje byloje

Bulgarijos teismo sprendimo ECLI pavyzdys

ECLI:BG:DC530:2017:20160100630.001

BG = Bulgarija

DC530 = Plovdivo apygardos teismas

2017 = teismo sprendimo metai

20160100630.001 = 2016 m. Plovdivo apygardos teismo pirmas sprendimas pirmosios instancijos civilinėje byloje Nr. 630.

Susijusios nuorodos

https://legalacts.justice.bg/ – centrinė teismų praktikos interneto svetainė

http://www.vks.bg/ – Aukščiausiojo kasacinio teismo interneto svetainė

http://www.sac.government.bg – Aukščiausiojo administracinio teismo interneto svetainė

______________________________

1 Teismų kodai „000“, „001“ ir „002“ neįtraukti į Teismų administravimo taisyklių 9 priedą, nes jos netaikomos Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo kasacinio teismo ir Aukščiausiojo administracinio teismo veiklos administravimui.

1 lentelė. Teismo kodai

Kodas

Teismas

CC000

Konstitucinis teismas

SC001

Aukščiausiasis kasacinis teismas

SA002

Vyriausiasis administracinis teismas

AP100

Sofijos apeliacinis teismas

PA101

Specializuotas baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas

PC105

Specializuotas baudžiamasis teismas

DC110

Sofijos miesto teismas

RC111

Sofijos apylinkės teismas

DC120

Blagojevgrado apygardos teismas

RC121

Blagojevgrado apylinkės teismas

RC122

Goce Delčevo apylinkės teismas

RC123

Petričiaus apylinkės teismas

RC124

Razlogo apylinkės teismas

RC125

Sandanskio apylinkės teismas

DC130

Vidino apygardos teismas

RC131

Belogradčiko apylinkės teismas

RC132

Vidino apylinkės teismas

RC133

Kulos apylinkės teismas

DC140

Vracos apygardos teismas

RC141

Biala Slatinos apylinkės teismas

RC142

Vracos apylinkės teismas

RC143

Knežos apylinkės teismas

RC144

Kozlodujaus apylinkės teismas

RC145

Mezdros apylinkės teismas

RC146

Oriachovo apylinkės teismas

DC150

Kiustendilo apygardos teismas

RC151

Dupnicos apylinkės teismas

RC152

Kiustendilo apylinkės teismas

DC160

Montanos apygardos teismas

RC161

Berkovicos apylinkės teismas

RC162

Lomo apylinkės teismas

RC163

Montanos apylinkės teismas

DC170

Perniko apygardos teismas

RC171

Brezniko apylinkės teismas

RC172

Perniko apylinkės teismas

RC173

Radomiro apylinkės teismas

RC174

Trano apylinkės teismas

DC180

Sofijos apygardos teismas

RC181

Botevgrado apylinkės teismas

RC182

Elin Pelino apylinkės teismas

RC183

Etropolės apylinkės teismas

RC184

Ichtimano apylinkės teismas

RC185

Kostinbrodo apylinkės teismas

RC186

Pirdopo apylinkės teismas

RC187

Samokovo apylinkės teismas

RC188

Svogės apylinkės teismas

RC189

Slivnicos apylinkės teismas

AP200

Burgaso apeliacinis teismas

DC210

Burgaso apygardos teismas

RC211

Aitoso apylinkės teismas

RC212

Burgaso apylinkės teismas

RC213

Karnobato apylinkės teismas

RC214

Malko Tirnovo apylinkės teismas

RC215

Nesebero apylinkės teismas

RC216

Pomorijės apylinkės teismas

RC217

Sredeco apylinkės teismas

RC218

Carevo apylinkės teismas

DC220

Sliveno apygardos teismas

RC221

Kotelo apylinkės teismas

RC222

Nova Zagoros apylinkės teismas

RC223

Sliveno apylinkės teismas

DC230

Jambolo apygardos teismas

RC231

Elchovo apylinkės teismas

RC232

Topolovgrado apylinkės teismas

RC233

Jambolo apylinkės teismas

AP300

Varnos apeliacinis teismas

DC310

Varnos apygardos teismas

RC311

Varnos apylinkės teismas

RC312

Devnios apylinkės teismas

RC313

Provadijos apylinkės teismas

DC320

Dobričiaus apygardos teismas

RC321

Balčiko apylinkės teismas

RC322

Bendrasis Toševo apylinkės teismas

RC323

Dobričiaus apylinkės teismas

RC324

Kavarnos apylinkės teismas

RC325

Tervelo apylinkės teismas

DC330

Razgrado apygardos teismas

RC331

Ispericho apylinkės teismas

RC332

Kubrato apylinkės teismas

RC333

Razgrado apylinkės teismas

DC340

Silistros apygardos teismas

RC341

Dulovo apylinkės teismas

RC342

Silistros apylinkės teismas

RC343

Tutrakano apylinkės teismas

DC350

Tergovištės apygardos teismas

RC351

Omurtago apylinkės teismas

RC352

Popovo apylinkės teismas

RC353

Tergovištės apylinkės teismas

DC360

Šumeno apygardos teismas

RC361

Veliki Preslavo apylinkės teismas

RC362

Novi Pazaro apylinkės teismas

RC363

Šumeno apylinkės teismas

AP400

Veliko Tirnovo apeliacinis teismas

DC410

Veliko Tirnovo apygardos teismas

RC411

Veliko Tirnovo apylinkės teismas

RC412

Gorna Oriachovicos apylinkės teismas

RC413

Elenos apylinkės teismas

RC414

Pavlikenių apylinkės teismas

RC415

Svištovo apylinkės teismas

DC420

Gabrovo apygardos teismas

RC421

Gabrovo apylinkės teismas

RC422

Drianovo apylinkės teismas

RC423

Sevlijevo apylinkės teismas

RC424

Triavnos apylinkės teismas

DC430

Lovečo apygardos teismas

RC431

Lovečo apylinkės teismas

RC432

Lukovito apylinkės teismas

RC433

Teteveno apylinkės teismas

RC434

Trojano apylinkės teismas

DC440

Pleveno apygardos teismas

RC441

Levskio apylinkės teismas

RC442

Nikopolo apylinkės teismas

RC443

Pleveno apylinkės teismas

RC444

Červen Briago apylinkės teismas

DC450

Rusės apygardos teismas

RC451

Bialos apylinkės teismas

RC452

Rusės apylinkės teismas

AP500

Plovdivo apeliacinis teismas

DC510

Kerdžalų apygardos teismas

RC511

Ardino apylinkės teismas

RC513

Krumovgrado apylinkės teismas

RC514

Kerdžalų apylinkės teismas

RC515

Momčilgrado apylinkės teismas

DC520

Pazardžiko apygardos teismas

RC521

Velingrado apylinkės teismas

RC522

Pazardžiko apylinkės teismas

RC523

Panagiurištės apylinkės teismas

RC524

Pešteros apylinkės teismas

DC530

Plovdivo apygardos teismas

RC531

Asenovrago apylinkės teismas

RC532

Karlovo apylinkės teismas

RC533

Plovdivo apylinkės teismas

RC534

Purvomai apylinkės teismas

DC540

Smoliano apygardos teismas

RC541

Devino apylinkės teismas

RC542

Zlatogrado apylinkės teismas

RC543

Madano apylinkės teismas

RC544

Smoliano apylinkės teismas

RC545

Čepelarės apylinkės teismas

DC550

Stara Zagoros apygardos teismas

RC551

Kazanlako apylinkės teismas

RC552

Radnevo apylinkės teismas

RC553

Stara Zagoros apylinkės teismas

RC554

Čirpano apylinkės teismas

RC555

Galabovo apylinkės teismas

DC560

Haskovo apygardos teismas

RC561

Dimitrovgrado apylinkės teismas

RC562

Svilengrado apylinkės teismas

RC563

Charmanli apylinkės teismas

RC564

Haskovo apylinkės teismas

RC565

Ivailovgrado apylinkės teismas

MA600

Apeliacinis karo teismas

MC610

Sofijos karo teismas

MC620

Plovdivo karo teismas

MC630

Varnos karo teismas (uždarytas)*

MC640

Pleveno karo teismas (uždarytas)*

MC650

Sliveno karo teismas

AD701

Sofijos miesto administracinis teismas

AD702

Sofijos apygardos administracinis teismas

AD703

Blagojevgrado administracinis teismas

AD704

Burgaso administracinis teismas

AD705

Varnos administracinis teismas

AD706

Veliko Tirnovo administracinis teismas

AD707

Vidino administracinis teismas

AD708

Vracos administracinis teismas

AD709

Gabrovo administracinis teismas

AD710

Dobričiaus administracinis teismas

AD711

Kiustendilo administracinis teismas

AD712

Kerdžalų administracinis teismas

AD713

Lovečo administracinis teismas

AD714

Montanos administracinis teismas

AD715

Pazardžiko administracinis teismas

AD716

Perniko administracinis teismas

AD717

Pleveno administracinis teismas

AD718

Plovdivo administracinis teismas

AD719

Razgrado administracinis teismas

AD720

Rusės administracinis teismas

AD721

Silistros administracinis teismas

AD722

Sliveno administracinis teismas

AD723

Smoliano administracinis teismas

AD724

Stara Zagoros administracinis teismas

AD725

Tergovištės administracinis teismas

AD726

Haskovo administracinis teismas

AD727

Šumeno administracinis teismas

AD728

Jambolo administracinis teismas

______________________________

* Varnos ir Pleveno karo teismai buvo uždaryti 2014 m. pradžioje. Tačiau šie teismų kodai naudojami anksčiau paskelbtų teismo sprendimų ECLI.

2 lentelė. Bylos rūšių kodai

Kodas

Bylos rūšis

01

Pirmosios instancijos civilinė byla

02

Pirmosios instancijos baudžiamoji byla

03

Notarinė byla

04

Vykdymo užtikrinimo byla

05

Antrosios instancijos civilinė byla

06

Antrosios instancijos baudžiamoji byla

07

Administracinė byla

08

Bendrovės byla

09

Komercinė byla

10

Antrosios instancijos komercinė byla

11

Antrosios instancijos bendrovės byla

Paskutinis naujinimas: 08/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.