Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

2017 m. sausio 18 d. Kroatijos Respublika pradėjo taikyti Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI) teismo sprendimams, esantiems teismų praktikos duomenų bazėje, kuri saugoma Kroatijos Respublikos Aukščiausiajame Teisme (Vrhovni sud Republike Hrvatske) ir su kuria anksčiau buvo galima susipažinti tik Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje. Tai, kad visiems viešai prieinamiems teismo sprendimams taikomas ECLI, reiškia, kad jie yra viešai prieinami Europos e. teisingumo portalo paieškos sistemoje (ESE EEJP). Taip kitų ES valstybių narių piliečiams ir praktikuojantiems teisininkams sudaromos sąlygos atlikti paiešką Kroatijos teismų sprendimų duomenų bazėje, o Kroatijos piliečiams ir praktikuojantiems teisininkams – susipažinti su kitų valstybių narių teismų sprendimais.

Paskutinis naujinimas: 01/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.