Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Danija

Turinį pateikė
Danija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Teismų administracija (Domstolsstyrelsen)
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Telefonas 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk

Šalies kodas

Danijos kodas – [DK].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Ši informacija bus pateikta vėliau.

Paskutinis naujinimas: 24/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.