Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Estija

Turinį pateikė
Estija

Estijos teismų praktikos (paskelbtų ir įsigaliojusių teismo sprendimų) paieška pagal Europos teismų praktikos identifikatorių ECLI galima nuo 2018 m.. Identifikatorius palengvina ir pagreitina Estijos teismų praktikos paiešką. ECLI įdiegimas taip pat skatina atvirųjų duomenų politikos įgyvendinimą. Be to, ECLI užtikrina, kad paieškos rezultatų lange būtų rodomi metaduomenys.

Nuo 2016 m. antro pusmečio ECLI žymimi visi Aukščiausiojo Teismo ir apylinkės bei apygardos teismų sprendimai.

Nuo 2016 m. antro pusmečio ECLI priskiriamas visiems skelbiamiems teismo sprendimams. Jo numeris sudaromas iš penkių elementų, atskirtų dvitaškiu (pvz., ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84).

ECLI – Europos teismų praktikos identifikatorius; EE – šalies kodas; RK – teismo kodas; 2016 – paskelbimo data; Bylos numeryje (1.16.2798.84 ar 1-16-2798/84) tokie simboliai kaip „-“ ar „/“ pakeičiami taškais, o pabaigoje pridedamas kontrolinis numeris „84“.

ECLI numerį galima naudoti ir kaip URL, ir tuo pagrindu atlikti paiešką (kohtulahendid reiškia „teismų praktika“):

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE – visi teismo sprendimai, pažymėti ECLI
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – visi Aukščiausiojo Teismo sprendimai 2016 m.
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – konkretus Aukščiausiojo Teismo sprendimas

Teismų identifikatoriai:

RK – Aukščiausiasis Teismas
TLRK – Talino apygardos teismas
TRRK – Tartu apygardos teismas
TLHK – Talino administracinis teismas
TRHK –Tartu administracinis teismas
HMK – Harju apylinkės teismas
PMK – Pernu apylinkės teismas
TMK – Tartu apylinkės teismas
VMK – Viru apylinkės teismas.

Paskutinis naujinimas: 07/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.