Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Suomija

Suomijoje Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) bus naudojamas visose nacionalinio teisinių duomenų banko „Finlex“ teismų praktikos duomenų bazėse.

Turinį pateikė
Suomija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius yra Aki Hietanen, Suomijos Teisingumo ministerija. E. paštas: finlex@om.fi

Šalies kodas

Suomijos šalies kodas yra [FI].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Suomijoje Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI) bus naudojamas visose nacionalinio teisinių duomenų banko „Finlex“ teismų praktikos duomenų bazėse. Identifikatorius iš pradžių buvo išbandytas su Suomijos Aukščiausiojo Teismo (suom. korkein oikeus) ir Aukščiausiojo administracinio teismo (korkein hallinto-oikeus) praktikos duomenų bazėmis. Identifikatorius taip pat bus naudojamas apeliacinių teismų (suom. hovioikeudet), administracinių teismų (hallinto-oikeudet) ir specialiųjų teismų (erityistuomioistuimet) duomenų bazėse. 2017 m. metaduomenys teismų sprendimuose bus papildyti ECLI metaduomenimis. „Finlex“ teismų praktikos duomenų bazėse jau naudojami Dublino „Core Metadata Initiative“ metaduomenys.

ECLI taip pat naudojamas „Finlex“ teismų praktikos literatūros duomenų bazėje, kurioje pateikiamos nuorodos į teismų sprendimus, nurodytus Suomijos teisinėje literatūroje nuo 1926 m. Teismų praktiką, bet kita ko, sudaro Suomijos Aukščiausiojo Teismo, Aukščiausiojo administracinio teismo, apeliacinių teismų, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai.

Nacionalinio ECLI sudarymas

Aukščiausiasis Teismas: ECLI:FI:KKO:2017:21

Aukščiausiasis administracinis teismas: ECLI:FI:KKO:2017:63

– bylų santraukos: ECLI:FI:KHO:2010:T3764

Apeliaciniai teismai:

 • Helsinkio apeliacinis teismas (suom. Helsingin hovioikeus) – ECLI:FI:HELHO:2011:5
 • Rytų Suomijos apeliacinis teismas (suom. Itä-Suomen hovioikeus) – ECLI:FI:ISHO:2011:4
 • Kouvolos apeliacinis teismas (suom. Kouvolan hovioikeus) – ECLI:FI:KOUHO:2009:3
 • Rovaniemio apeliacinis teismas (suom. Rovaniemen hovioikeus) – ECLI:FI:RHO:2010:8
 • Turku apeliacinis teismas (suom. Turun hovioikeus) – ECLI:FI:THO:2011:2
 • Vasos apeliacinis teismas (suom. Vaasan hovioikeus) – ECLI:FI:VHO:2011:7

Administraciniai teismai:

 • Helsinkio administracinis teismas (suom. Helsingin hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HELHAO:2011:11.0378.255
 • Hemenlinos administracinis teismas (suom. Hämeenlinnan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:HAMHAO:2011:11.0378.255
 • Kouvolos administracinis teismas (suom. Kouvolan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KOUHAO:2011:11.0379.25
 • Kuopijo administracinis teismas (suom. Kuopion hallinto-oikeus) – ECLI:FI:KUOHAO:2011:11.0377.25
 • Oulu administracinis teismas (suom. Oulun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:OULHAO:2011:11.0375.25
 • Rovaniemio administracinis teismas (suom. Rovaniemen hallinto-oikeus) – ECLI:FI:ROVHAO:2011:11.0373.25
 • Turku administracinis teismas (suom. Turun hallinto-oikeus) – ECLI:FI:TURHAO:2011:11.0293.15
 • Vasos administracinis teismas (suom. Vaasan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:VAAHAO:2011:11.0371.25
 • Alandų salų administracinis teismas (suom. Ahvenanmaan hallinto-oikeus) – ECLI:FI:AALHAO:2011:11.0372.25

Draudimo bylų teismas (suom. Vakuutusoikeus) – ECLI:FI:VAKO:2016:3003

Darbo bylų teismas (suom. Työtuomioistuin) – ECLI:FI:TT:2016:128

Rinkos bylų teismas (suom. Markkinaoikeus) – ECLI:FI:MAO:2010:595

Susijusios nuorodos

Nacionalinė teisės aktų duomenų bazė „Finlex“

Paskutinis naujinimas: 19/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.