Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Tarptautiniai

Europos patentų tarnyba

Turinį pateikė
Tarptautiniai

Europos patentų tarnyba siūlo išradėjams pasinaudoti bendra paraiškos procedūra, leidžiančia prašyti patentinės apsaugos net 40 Europos šalių. Europos patentų tarnyba yra  Europos patentų organizacijos vykdomoji institucija, o jos veiklą prižiūri šios organizacijos Administracinė taryba.

Europos patentų tarnyboje už ECLI koordinavimą atsakingas Leidinių departamentas.

Pašto adresas

Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Adresas

Rennweg 12
1030 Vienna
Austria

Šalies kodas

Europos patentų tarnybos atveju antrasis ECLI elementas – šalies kodas – yra: [EP].

Nacionalinio ECLI sudarymas

ECLI kodo, pagal kurį identifikuojami Europos patentų biuro apeliacinių tarybų sprendimai, elementai:

 • santrumpa ECLI;
 • šalies kodas: EP;
 • teismo kodas: BA (BA = Europos patentų biuro apeliacinės tarybos (Boards of Appeal of the European Patent Office);
 • sprendimo priėmimo metai (MMMM formatu);
 • eilės numeris, kurį sudaro:
  bylos, kurioje priimtas sprendimas, numeris (bylos numeris be pasvirojo brūkšnio), kurį sudaro 7 skaitmenys: 1 skaitmuo (sprendimo tipas) + 4 skaitmenys (sprendimo eilės numeris) + 2 skaitmenys (du paskutiniai metų skaitmenys);


EPT sprendimų tipų kodai:

  • D : Apeliacinės tarybos sprendimas drausmės klausimu;
  • G : Išplėstinės apeliacinės tarybos sprendimas;
  • J :  Apeliacinės tarybos sprendimas teisės klausimu;
  • T : Apeliacinės tarybos sprendimas techniniu klausimu;
  • W : sprendimai bylose dėl prieštaravimo;
  • R : sprendimai dėl prašymo;

taškas;

sprendimo priėmimo data (ddmmMMMM formatu);

 

Pavyzdys:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Europos patentų tarnyba;

BA = Europos patentų biuro apeliacinės tarybos;

2002 = sprendimo priėmimo metai (pavyzdys);

D000300 = D0003/00 (bylos, kurioje priimtas sprendimas, numeris)

20020503 = 2002.05.03 (sprendimo data)

ECLI naudojimas

ECLI naudojamas tik ieškant Europos patentų tarnybos apeliacinių tarybų sprendimų.

ECLI paiešką galima atlikti EPT tarnybos apeliacinių tarybų sprendimų duomenų bazėje (žr. toliau pateiktą nuorodą)

Susijusios nuorodos

EPT apeliacinės tarybos sprendimų duomenų bazė

apeliacinių tarybų praktika

Europos patentų registras

Paskutinis naujinimas: 20/05/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.