Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius yra Teismų administracija (latv. Tiesu administrācija).

Kontaktinis e. paštas: pasts@ta.gov.lv.

Šalies kodas

Latvijos kodas – [LV]

Nacionalinio ECLI sudarymas

Latvijoje ECLI pradėtas taikyti 2017 m. rugsėjo mėn. ECLI suteikiamas visiems teismų sprendimams, registruojamiems Teismų informacijos sistemoje; jis nesuteikiamas rezoliucijoms ir ikiteisminio tyrimo teisėjų sprendimams. Viešai skelbiami sprendimai pateikiami interneto svetainėje https://www.elieta.lv/web/.

Latvijoje ECLI kodą sudaro šie elementai:

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, kur

ECLI yra nekintamas Europos teismų praktikos identifikatoriaus pavadinimas;

LV yra nekintamas šalies kodas: Latvijos Respublikos tarptautinis kodas;

AAAAAAA yra teismo kodas;

BBBB yra sprendimo metai;

CCDD.E12345678.90 yra sprendimo eilės numeris, kuriame

CC yra du mėnesio, kurį buvo priimtas sprendimas, skaitmenys;

DD yra du dienos, kurį buvo priimtas sprendimas, skaitmenys;

E12345678 yra bylos numeris arba, jei bylos numerio nėra, archyvo arba prašymo bylos numeris;

90 yra sprendimo eilės numeris byloje arba ieškinio nagrinėjimo kontekste, jei bylos numerio nėra;

FF yra sprendimo rūšis (RS (paskyrimų posėdis), L (sprendimas), S (nuosprendis), BL (atskiras sprendimas).

Pavyzdžiui: Sprendimas ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (kur ECLI reiškia Europos teismų praktikos identifikatorių, LV – Latvijos Respublikos tarptautinis kodas, RAT – Rygos apygardos teismo kodas (latv. Rīgas apgabaltiesa), 2016 – sprendimo priėmimo metai, 1201 – sprendimo priėmimo data (gruodžio 1 ž d.), C28087609 – bylos numeris pagal šiame skyriuje nustatytą tvarką; 1 yra sprendimo eilės numeris, o S reiškia, kad sprendimo rūšis yra nuosprendis).

Latvijos teismų kodai

Teismo kodas

Pavadinimas

AT

Aukščiausiasis Teismas (latv. Augstākā Tiesa)

KUAT

Kuržemės apygardos teismas (latv. Kurzemes apgabaltiesa)

LAATAS

Latgalos apygardos teismas (latv. Latgales apgabaltiesa)

RAT

Rygos apygardos teismas (latv. Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Vidžemės apygardos teismas (latv. Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Žiemgalos apygardos teismas (latv. Zemgales apgabaltiesa)

ADRJJTN

Rajono administracinis teismas (latv. Administratīvā rajona tiesa) Jelgavos teismo rūmai (latv. Jelgavas tiesu nams)

ADRJLTN

Rajono administracinis teismas (latv. Administratīvā rajona tiesa) Liepojos teismo rūmai (latv. Jelgavas tiesu nams)

ADRJRTN

Rajono administracinis teismas (latv. Administratīvā rajona tiesa) Rėzeknės teismo rūmai (latv. Rēzeknes tiesu nams)

ADRJRIT

Rajono administracinis teismas (latv. Administratīvā rajona tiesa) Rygos teismo rūmai (latv. Rīgas tiesu nams)

ADRJVTN

Rajono administracinis teismas (latv. Administratīvā rajona tiesa) Valmieros teismo rūmai (latv. Valmieras tiesu nams)

AIRT

Aizkrauklės rajono teismas (latv. Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Alūksnės rajono teismas (latv. Alūksnes rajona tiesa)

BSRT

Bauskės rajono teismas (latv. Bauskas rajona tiesa)

CERT

Cėsio rajono teismas (latv. Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Daugpilio miesto teismas (latv. Daugavpils Daugavpils tiesa)

DORT

Duobelės rajono teismas (latv. Dobeles rajona tiesa)

GURT

Gulbenės rajono teismas (latv. Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Jelgavos miesto teismas (latv. Jelgavas tiesa)

JERT

Jėkabpilio rajono teismas (latv. Jēkabpils rajona tiesa)

KURTAS

Kuldygos rajono teismas (latv. Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Liepojos miesto teismas (latv. Liepājas tiesa)

LIRT

Limbažių rajono teismas (latv. Limbažu rajona tiesa)

MART

Maduonos rajono teismas (latv. Madonas rajona tiesa)

OGRT

Uogrės rajono teismas (latv. Ogres rajona tiesa)

REZT

Rėzeknės miesto teismas (latv. Rēzeknes tiesa)

RPT

Rygos miesto teismas (latv. Rīgas pilsētas tiesa)

RLPT

Rygos miesto Latgalos rajono teismas (latv. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Rygos miesto Vidžemės rajono teismas (latv. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Rygos miesto Šiaurės rajono teismas (latv. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Rygos rajono teismas (latv. Rīgas rajona tiesa)

SART

Saldaus rajono teismas (latv. Saldus rajona tiesa)

SIRT

Siguldos miesto teismas (latv.Siguldas tiesa)

TART

Talsų rajono teismas (latv. Talsu rajona tiesa)

TURT

Tukumo rajono teismas (latv. Tukuma rajona tiesa)

VART

Valkos rajono teismas (latv. Valkas rajona tiesa)

VLRT

Valmieros rajono teismas (latv. Valmieras rajona tiesa)

VENT

Ventspilio miesto teismas (latv. Ventspils tiesa)

ELT Ekonominių bylų teismas (latv. Ekonomisko Lietu Tiesas)
Paskutinis naujinimas: 05/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.