Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Nacionalinė teismų administracija, L.Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius, Lietuva. Telefonas (+370) 5 266 29 81, e. paštas info@teismai.lt.

Šalies kodas

Lietuvos kodas – [LT].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Šiuo metu ECLI Lietuvoje dar netaikomas.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.