Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Malta

Turinį pateikė
Malta

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Maltos teismai (courts.csa@courtservices.mt).

Šalies kodas

Maltos kodas – [MT].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Maltoje nėra galimybės sudaryti ECLI iš viešai paskelbtos teismų sprendimų informacijos. Jis automatiškai priskiriamas registruojant sprendimą teismo sistemoje.

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.