Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Teismų taryba (Raad voor de rechtspraak): ecliservice@rechtspraak.nl.

Šalies kodas

Nyderlandų kodas – [NL]

Nacionalinio ECLI sudarymas

ECLI sistemą Nyderlanduose pradėta taikyti 2013 m. birželio 28 d. ECLI gali būti priskirtas:

a) visiems teismų sprendimams, paskelbtiems Teismų tarybos svetainėje http://www.rechtspraak.nl/;

b) visiems drausminiams sprendimams, paskelbtiems bendroje drausminių institucijų svetainėje http://www.tuchtrecht.nl/;

c) visiems teismų sprendimams, kurie a ir b punktuose nurodytose svetainėse nepaskelbti, bet paskelbti periodiniuose leidiniuose ar duomenų bazėse, taip pat komerciniuose leidiniuose viešai paskelbtiems teismų sprendimams. Periodinių leidinių redaktoriai ar duomenų bazių administratoriai gali užregistruoti sprendimus kreipęsi pirmiau nurodytu el. pašto adresu;

d) visiems teismų sprendimams, saugomiems Teismų tarybos vidaus duomenų bazėje.

Nesvarbu, ar sprendimas paskelbtas vienoje iš dviejų minėtų svetainių – svetainėje http://www.rechtspraak.nl/ skelbiami visi Nyderlandų ECLI, kartu nurodant bent jau sprendimą priėmusią įstaigą, jo priėmimo data ir numerį. Jei žinoma, pateikiamos nuorodos į periodinius leidinius ir duomenų bazes, kuriose sprendimas buvo paskelbtas.

Nyderlanduose ECLI sudaromas iš šių elementų:

  • ECLI;
  • šalies kodo NL;
  • teismo kodo (žr. skyrelyje ECLI teismų kodai);
  • sprendimo priėmimo metų;
  • serijos numerio. Jis gali būti dvejopo formato:
    • iki 2013 m. birželio 28 d. beveik visi Nyderlanduose skelbiami teismo sprendimai buvo žymimi nacionaliniu bylos numeriu „LJN“ (Landelijk JurisprudentieNummer). Nacionalinis bylos numeris buvo sudaromas iš dviejų raidžių ir dviejų skaitmenų, pvz., AB1234. Dėl nuoseklumo šis nacionalinis bylos numeris taip pat buvo įtrauktas į ECLI kaip penktasis jo elementas;
    • nuo 2013 m. birželio 28 d. nacionalinis bylos numeris sprendimams nebesuteikiamas. Visų po šios datos priimtų sprendimų ECLI nurodomas nuosekliai didėjantis eilės numeris, kurį sudaro vien skaitmenys. Iki 2013 m. birželio 28 d. priimti sprendimai taip pat gali būti pažymėti tokiu būdu.

Pagrindiniai teismų kodai

Nyderlanduose veikia daug teismų. Toliau pateikiamas pagrindinių Nyderlandų teismų kodų sąrašas.

2013 m. sausio 1 d. gerokai pasikeitė Nyderlandų teismų sistema. Teismai, kurių nuo 2013 m. sausio 1 d. nebeliko, toliau pažymėti žyma „panaikintas“. 2013 m. balandžio 1 d. padaryta dar viena reforma. Per ją panaikinti teismai toliau taip pat pažymėti kaip „panaikinti“.

Aukštieji teismai

HR

Hoge Raad (Aukščiausiasis Teismas)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Aukščiausiojo Teismo prokuratūra) (Generalinis advokatas)

RVS

Raad van State (Valstybės taryba)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (paskutinės instancijos teismas socialinės apsaugos bylose)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (paskutinės instancijos administracinis teismas prekybos ir pramonininkų bylose)

Apeliaciniai teismai

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (panaikintas)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (panaikintas)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (panaikintas)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Apygardos teismai

RBALK

Rechtbank Alkmaar (panaikintas)

RBALM

Rechtbank Almelo (panaikintas)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (panaikintas)

RBASS

Rechtbank Assen (panaikintas)

RBBRE

Rechtbank Breda (panaikintas)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (panaikintas)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (panaikintas)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (panaikintas)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (panaikintas)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (panaikintas)

RBMID

Rechtbank Middelburg (panaikintas)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (panaikintas)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (panaikintas)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (panaikintas)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (panaikintas)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (panaikintas)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (panaikintas)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (panaikintas)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Visi teismų kodai

Visų Nyderlandų teismų kodų abėcėlinis sąrašas skelbiamas Priede PDF (73 Kb) NL. Nebeveikiančios įstaigos pažymėtos kaip „panaikintos“.

Paskutinis naujinimas: 21/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.