Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius – Teismų taryba (nyd. Raad voor de rechtspraak). Su koordinatoriumi galite susisiekti šiuo el. pašto adresu: kennissystemen@rechtspraak.nl

Šalies kodas

Nyderlandų šalies kodas – [NL]

Nacionalinių ECLI sudarymas

Nyderlanduose ECLI įvestas 2013 m. birželio 28 d. Nacionalinis ECLI gali būti suteiktas:

 • visiems teismų sprendimams, paskelbtiems Teismų tarybos interneto svetainėje:
 • visiems drausminiams sprendimams, paskelbtiems oficialiojoje interneto svetainėje (bendroje drausminių institucijų svetainėje);
 • visiems teismų sprendimams, kurie a ir b punktuose nurodytose interneto svetainėse nepaskelbti, bet paskelbti periodiniuose leidiniuose ar duomenų bazėse, taip pat komerciniuose leidiniuose viešai paskelbtiems teismų sprendimams. Periodinių leidinių redaktoriai ar duomenų bazių administratoriai gali užregistruoti sprendimus kreipęsi pirmiau nurodytu el. pašto adresu;
 • visiems teismų sprendimams, saugomiems Teismų tarybos vidaus duomenų bazėje.

Nepaisant to, ar sprendimas paskelbtas vienoje iš dviejų minėtų interneto svetainių, visi Nyderlandų ECLI, kartu nurodant bent jau sprendimą priėmusią įstaigą, jo priėmimo datą ir numerį, pateikiami adresu rechtspraak.nl.

Jei žinoma, pateikiamos nuorodos į periodinius leidinius ir duomenų bazes, kuriose sprendimas buvo paskelbtas. Nyderlanduose ECLI sudaromas iš šių elementų:

 • ECLI;
 • šalies kodo NL;
 • teismo kodo (žr. Skyrelyje ECLI teismų kodai (nyd. Gerechtscode));
 • sprendimo priėmimo metų;
 • serijos numerio. Jis gali būti dvejopo formato:
  • iki 2013 m. birželio 28 d. beveik visi Nyderlanduose skelbiami teismo sprendimai buvo žymimi nacionaliniu bylos numeriu (nyd. Landelijk JurisprudentieNummer, LJN). Nacionalinis bylos numeris buvo sudaromas iš dviejų raidžių ir dviejų skaitmenų, pvz., AB1234. Dėl nuoseklumo šis nacionalinis bylos numeris taip pat buvo įtrauktas į ECLI kaip penktasis jo elementas;
  • nuo 2013 m. birželio 28 d. nacionalinis bylos numeris sprendimams nebesuteikiamas. Visų po šios datos priimtų sprendimų ECLI nurodomas nuosekliai didėjantis eilės numeris, kurį sudaro vien skaitmenys. Iki 2013 m. birželio 28 d. priimti sprendimai taip pat gali būti pažymėti tokiu būdu.

Pagrindiniai teismų kodai

Nyderlanduose veikia daug teismų. Toliau pateikiamas pagrindinių Nyderlandų teismų kodų sąrašas.

Aukštieji teismai

HR

Hoge Raad (Aukščiausiasis Teismas)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Aukščiausiojo Teismo prokuratūra) (Generalinis advokatas)

RVS

Raad van State (Valstybės taryba)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (paskutinės instancijos teismas socialinės apsaugos bylose)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (paskutinės instancijos administracinis teismas prekybos ir pramonininkų bylose)

Apeliaciniai teismai (nyd. Appelgerechten)

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Apygardos teismai (nyd. Rechtbanken)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Visi teismų kodai

Visų Nyderlandų teismų kodų abėcėlinis sąrašas skelbiamas čia. Nebeveikiančios įstaigos pažymėtos kaip „panaikintos“ (nyd. opgeheven).

Paskutinis naujinimas: 08/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.