Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Adresas: Rua Duque de Palmela No 23, 1250-097 Lisbon – Portugal

Telefonas +351 213 220 020
Faksas +351 213 474 09 918

E. paštas csm@csm.org.pt
Interneto svetainė https://www.csm.org.pt/

Šalies kodas

Portugalijos šalies kodas yra [PT].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Portugalija Europos teismų praktikos identifikatorių (ECLI) užbaigė 2018 m. lapkričio mėn., pagal Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato (JUST) 2014–2020 m. teisingumo programą vykdydama Europos Sąjungos bendrai finansuojamą projektą. Tai buvo bendra Aukščiausiosios teismų tarybos (port. Conselho Superior da Magistratura) ir Teismo tarnybų finansų ir turto valdymo instituto (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça) iniciatyva.

ECLI šiuo metu apima aukštesnės instancijos teismų sprendimus:

 • Aukščiausiojo Teisingumo Teismo (port. Supremo Tribunal de Justiça)
 • Koimbros apeliacinio teismo (port. Tribunal da Relação de Coimbra)
 • Evoros apeliacinio teismo (port. Tribunal da Relação de Évora)
 • Gimarainso apeliacinio teismo (port. Tribunal da Relação de Guimarães)
 • Lisabonos apeliacinio teismo (port. Tribunal da Relação de Lisboa)
 • Porto apeliacinio teismo (port. Tribunal da Relação do Porto)

Interneto svetainėje https://jurisprudencia.csm.org.pt/ suteikiama prieiga prie naujos nacionalinės teismų praktikos paieškos sistemos, kurioje naudojamas ECLI.

ECLI Portugalijoje sudaro šie komponentai:

 • ECLI“;
 • šalies kodas: „PT“;
 • teismo kodas: „STJ“, „TRL“, „TRP“, „TRC“, „TRE“ arba „TRG“ (ECLI šiuo metu galima rasti Aukščiausiojo Teisingumo Teismo ir Lisabonos, Porto, Koimbros, Evoros ir Gimarainso apeliacinių teismų sprendimus);
 • teismo sprendimo metai;
 • serijos numeris, kuris Portugalijos atveju grindžiamas bylos numeriu (kartais dar dviem identifikaciniais simboliais, naudojamais bylų paskirstymui aukštesnių instancijų teismuose).

Kiekvienas komponentas atskiriamas dvitaškiu.

Portugalijos ECLI pavyzdys:

Identifikatorius ECLI:PT:TRC:2017:198.15.3GCACB.C1, atitinka teismo sprendimą, paskelbtą Portugalijoje (PT), Koimbros apeliaciniame teisme (TRC), 2017 m., byloje Nr. 198/15.3GCACB.

Paskutinis naujinimas: 18/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.