Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Nacionalinis ECLI koordinatorius

Nacionalinis ECLI koordinatorius yra Teisingumo ministerija – dti@just.ro

Šalies kodas

Rumunijos kodas – [RO].

Nacionalinio ECLI sudarymas

Rumunijos teismuose ECLI pradėtas taikyti 2015 m. pabaigoje.

Pagal elektroninę bylų valdymo sistemą (ECRIS) ECLI automatiškai priskiriamas nuo 2007 m. priimtiems teismų (Aukštojo Kasacinio Teisingumo Teismo, apeliacinių teismų, apygardos teismų) sprendimams. Po 2015 m. gruodžio 15 d. priimtų sprendimų atveju ECLI taip pat nurodomas popierinėje versijoje.

Šiuo metu nėra nacionalinės teismų praktikos interneto duomenų bazės, sujungtos su e. teisingumo portalo ECLI paieškos sistema. Vis dėlto veikia duomenų bazė, kurioje visi 2010 m. Rumunijos teismų priimti sprendimai paimami iš ECRIS sistemos ir nuasmeninta forma skelbiami šiuo metu kuriamoje ROLII sistemoje.

Rumunijoje ECLI kodą sudaro šie elementai:

  • „ECLI“;
  • šalies kodas [RO];
  • teismo kodas – teismų kodų sąrašas pateikiamas čia  PDF (256 Kb) RO;
  • sprendimo priėmimo metai;
  • eilės numeris, kurį sudaro atitinkamo ECRIS sistemos elektroninio registro vidinis numeris (unikalus teismo numeris), ir sprendimo numeris, suteiktas teismo sprendimų registre (unikalus registro numeris).

Pavyzdys:

Bukarešto apygardos teismo Nr. 4 priimtam sprendimui suteiktas ECLI kodas galėtų atrodyti taip: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, where ‘JDS4B’ is the court code, ‘2017’– the year of the judgment, ‘001’– the internal number of the corresponding electronic register in the ECRIS system and ‘004053’ is the judgment number.

Paskutinis naujinimas: 07/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.